Floyd-Warshall Algoritması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin önemli konularından olan algoritma analizi sırasında sıkça bahsi geçen bir algoritmadır. Algoritmanın ana amacı belirli bir graf üzerinde bir başlangıçtan(source) bir bitiş düğümüne (sink, end, target)  en kısa yoldan (shortest path) ulaşmaktır. Bu özelliğinden dolayı, maksimum akış (maximum flow) problemleri olarak bilinen, ve örneğin bir dağıtım şebekesinde bir […]

Devam

Eşleme (Matching)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde çeşitli amaçlar için kullanılan eşleştirme problemlerinin genel ismidir. Genellikle bir arz ile bir talebin eşleştirilmesi şeklinde olur. Örneğin bilgisayarın kaynaklarının, bu kaynakları talep eden işlemler ile eşleştirilmesi gibi. Ya da gerçek hayattan bir çalışanın uygun iş ile eşleştirilmesi veya evlilik problemleri veya iş akış diyagramları (işin doğru kaynak […]

Devam

Petri Ağları (Petri Nets)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde özellikle birbiri ile eş zamanda çalışan işlerin (concurrent jobs) modellenmesi ve çözülmesinde kullanılan özel grafiklerdir. Bu graflara Yer / Geçiş Ağları (Place / Transition Networks veya P/T Nets) ismi de verilir. İçerik 1. Örnek Petri Ağları 2. Dairesel Petri Ağları 3. Paralel Petri Ağları 4. Koşullu Petri Ağları […]

Devam

İki Parçalı Graflar (Bipartite Graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İçerik 1. İki parçalı graflara örnekler 2. İki parçalı grafın test edilmesi 3. İki parçalı grafların kullanım alanları 4. İki parçalı grafların özellikleri Bilgisayar bilimlerinde veri modellemede sıkça kullanılan grafların (graph) özel bir durumudur. Buna göre bir graf’ı oluşturan düğümleri iki farklı kümeye ayırabiliyorsak ve bu iki kümenin elemanlarından küme […]

Devam

Minimax Ağaçları (Minimax Tree)

  Minimax Ağaçları (Minimax Tree) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar mühendisliğinde, yapay zeka konusunda kullanılan bir karar ağacı türüdür. Aslında minimax ağaçları bilgisayar bilimlerine işletme bilimindeki oyun teorisinden (game theory) girmiştir. Temel olarak sıfır toplamlı bir oyunda (zero sum game), yani birisinin kaybının başka birisinin kazancı olduğu (veya tam tersi) oyunlarda karar vermek için […]

Devam

Brent Algoritması (Brent’s Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde özlelikle graf teorisinde (graph theory) kullanılan ve bir döngüyü (cycle) algılamaya yarayan algoritmadır. (cycle detection). Basitçe tavşan ve kaplumbağa algoritmasından (hare and tortoise algoritm) esinlenmiştir. Floyd algoritması olarak da isimlendirilen tavşan ve kaplumbağa algoritmasından farklı olarak tavşan, kaplumbağanın iki misli değil 2 üzeri adımla hareket etmektedir. Yani kaplumbağa, […]

Devam

Tavşan Kaplumbağa Algoritması (Hare and Tortoise Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde veriyi modellemek için kullanılan graflarda bir döngü (cycle) olup olmadığını algılamaya yaramak için kullanılan algoritmadır. Floyd Döngü Yakalama Algoritması (Floyd’s Cycle Detection Algorithm) olarak da geçen bu algoritmaya göre bir yol üzerinde hareket eden iki farklı hızdaki gösterici (pointer) aynı değeri gösterebiliyorsa burada bir döngü bulunuyor demektir. Tosbağa […]

Devam

Graflarda Kesitler (Cut in Graphs, Ağaçlarda Kesitler)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde (graph theory) bir ağacın içerisinden bir kısmınkesilmesine dayalı işlemdir. Bir ağaç (tree) yada bir graf( graph) kesildiğinde tek bir kesilme ile iki parçaya ayrıldığı kabul edilir. Bir kesitin boyutu kestiği kenar (edge) sayısı kadardır. Örneğin aşağıdaki kesitin boyutu 3’dür. grafın ağırlıklı olması durumunda (weighted graph), kesitin boyutu, kestiği […]

Devam

Komşuluk Listesi (Adjacency List)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafikteki her düğümün (node) komşularının listesine verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki listeyi ele alalım: Bu grafikte hangi düğümün hangi düğümlerle komşu olduğunu tutan birer liste çıkarılması mümkündür. Örneğin A düğümünün komşuluk listesi (adjacency list) {B,C,D} olurken D düğümünün komşuluk listesi : {A,C} olmaktadır. Bu durum yukarıdaki her düğüm için aşağıdaki […]

Devam

B Ağacı (B-Tree)

  B Ağacı (B-Tree) Yazan : Şadi Evren ŞEKER İçerik 1. B-Ağacının Tanımı 2. Örnek B-Ağacı 3. B-Ağacında Arama 4. B-Ağacına Ekleme 5. B-Ağacından Silme İsminin nereden geldiği (B harfinin) tartışmalı olduğu bu ağaç yapısındaki amaç arama zamanını kısaltmaktır. Buna göre ağacın her düğümünde belirli sayıda anahtar veya kayıt tutularak arama işleminin hızlandırılması öngörülmüştür. Arama […]

Devam