Dikişli Ağaçlar (Threaded Tree)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Dikişli ağaçlar, ikili ağaçların özel bir halidir. Bilindiği üzere ikili ağaçların son elamanı olan yapraklarda (leaf) bulunan üyeleri sol ve sağ çocuğu olarak boş (null) değer gösterirler. Dikişli ağaçlar ise bunun aksine ağaç içerisinde kimin yerine ikame edecekse bu düğümü gösterir. Örneğin aşağıdaki ağacı ele alalım: Yukarıdaki ikili ağaçta sonda […]

Devam

Bağımsız düğümler (Anti Clique, Independent Set)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Klik yapısının tersi olarak düşünülebilir. Basitçe bir grafta birbiri ile doğrudan bağlantısı olmayan düğümlerin oluşturduğu alt graftır. Yukarıdaki tasvirde iki adet graf verilmiştir. Üstte bütün graf görülmekte altta ise bu grafın bir alt grafı görülmketedir. Dikkat edilirse sadece altta bulunan {A,E,F} düğümleri alındığında aşağıdaki graf elde edilir ve bu grafta bulunan […]

Devam

Klik (clique)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde her iki düğümü birbirine bir kenar ile bağlanmış alt graflara verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki grafikte bir klik kırmızı çizgiler ile işaretlenmiştir. Buna göre {A,B,C,D} alt grafı bir kliktir. Sosyal bilimlerde de aynı kelime(klik) bir toplumun en alt birimine verilen isimdir. Bunun sebebi doğrudan bağlantısı olan ve komşuluğu bulunan […]

Devam

k-düzenli graf ( k-regular graph)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerindeki her düğümün “k” kadar komşusu bulunması durumuna k-düzenli graf denilir. Örneğin aşağıdaki graf 2-düzenli bir graftır çünkü her düğümün derecesi 2’dir.

Devam

Basit Döngü (Simple Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bir döngünün başlangıç ve bitiş düğümleri olan düğümü dışındaki bütün düğümlerin, bu döngü içerisinde sadece bir kere geçmesi durumunda bu döngüye basit döngü adı verilir.

Devam

Bağlı graf (conected graph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bütün düğümleri diğer bütün düğümlere bağlayan bir yol bulunuyorsa bu graflara bağlı graf denilir.

Devam

Döngü (Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde bir düğümden başlayıp aynı düğümde biten yola döngü adı verilir Örneğin yukarıdaki grafta A düğümünden başlayarak gene bu düğümde biten {A,C,D}  döngüsü tasvir edilmiştir.

Devam

Altgraf (Subgraph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir grafikte bulunan düğüm ve kenarlardan sadece bir kısmını içeren grafa verilen isimdir. Her altgraf da bir graftır. Ayrıca grafın kendisi de altgraflarından bir tanesidir. Örneğin yukarıdaki şekilde bir graf ve bir alt grafı yanyana gösterilmiştir.

Devam

Yol (Path)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerinde bir veya daha fazla düğümden ve kenardan geçen rotaya verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki graf üzerinde bir yol gösterilmiştir. Yolların yazılışı ise geçtikleri düğümlerin sırasıyla yazılması ile elde edilir. Örneğin yukarıdaki yolu {A,C,D} olarak göstermek mümkündür.

Devam