Yönlü Graflar (Directed Graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafın kenarlarının yön belirtmesi durumunda bu grafa yönlü graf adı verilir. Bir kenar iki düğümü birleştirmektedir. Yönlü bir kenar ise bir düğümden diğer düğüme gidilebilen yönü göstermektedir. Bu kenarın gösterdiği yönün tersine doğru da hareket edilebilmesi durumunda bu ikinci bir kenar ile ifade edilir. Yukarıda A ile B düğümleri […]

Devam

Yönsüz graflar (undirected graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafta bulunan kenarların yön bildirmemesi durumunda bu grafa yönsüz graf denilir. Bu durumda iki düğüm arasında bulunan kenar, her iki yönlü de hareket edilebileceğini ifade eder. Örneğin yukarıdaki graf yönsüzdür. Bu grafta A ile B düğümleri arasında bir a kenarı bulunmaktadır. Bu kenar yönsüz olduğu için hem A’dan B […]

Devam

Graf (Şekil, Graph)

Graph (Şekil) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında bulunan ve gerçek hayatta çeşitli sebeplerle karşılaşılan yapıları temsil amacıyla kullanılan şekillerdir. Örneğin bir bilgisayar ağını, karakenarları haritasını veya bir karar ağacını graflar kullanarak temsil etmek mümkündür. Bilgisayar bilimleri çeşitli uygulamalarda karşılaşılan bu yapıları ifade etmek için çeşitli matematiksel ve görsel yöntemlerden faydalanır. Buna göre bir grafta […]

Devam

Kenar (Edge)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER  Bir graf üzerindeki her çizgiye kenar adı verilir. kenarlar düğümleri birleştirdikleri için bu ismi almışlardır. Graf teorisinde bir kenaru ifade etmek için birleştirdiği düğümlerin isimleri yazılır. Örneğin aşağıdaki şekildeki “a” kenarunu ifade etmek için (A,B) gösterimi kullanılır.

Devam

Düğüm (Node)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerindeki her noktaya düğüm adı verilir. Düğümler, kenarlar kendi üzerlerinde birleştiği için bu ismi almışlardır. Graf teorisine göre bir düğümün derecesi o düğümde bulunan kenar sayısıdır. Örnepin aşağıdaki grafta A düğümünün derecesi 3’tür.

Devam