Graph (Şekil)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar dünyasında bulunan ve gerçek hayatta çeşitli sebeplerle karşılaşılan yapıları temsil amacıyla kullanılan şekillerdir.

Örneğin bir bilgisayar ağını, karakenarları haritasını veya bir karar ağacını graflar kullanarak temsil etmek mümkündür.

Bilgisayar bilimleri çeşitli uygulamalarda karşılaşılan bu yapıları ifade etmek için çeşitli matematiksel ve görsel yöntemlerden faydalanır.

Buna göre bir grafta bulunan varlıklar düğümler ile ifade edilmekte, bu varlıklar arasındaki ilişkiler ise graftaki kenarlar ile ifade edilmektedir.

Grafları kenarların yönlü olup olmamasına göre, yönlü graflar ve yönsüz graflar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ayrıca kenarların değer almasına göre değerli graflar veya değersiz graflar isimleri verilebilir.

 graf2.jpg

 Örneğin yukarıdaki grafta 4 düğümden ve 4 kenardan oluşan bir graf gösterilmektedir. Bu grafı G= ({A,B,C,D} , {(A,B),(A,C),(C,D),(A,D)}) şeklinde ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla graflar G= (V,E) şeklinde yanı düğümler ve kenarlar şeklinde yazılmaktadır.

Yorumlar

  1. çakın

    Selam a. hocam

    -N köşeli vertex grafa cycle oluşturmadan eklenecek kenar sayısı, & en fazla cut vertex sayısı nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir