classpath (Sınıf yolu)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER JAVA programlama dilinde, derlenecek olan kaynak kodunun (Source code) kullandığı bağlantılı sınıfların (class) derlemeye dahil edilmesi için kullanılan terimin ismidir. Basitçe bir java kodunu derlerken, java derleyicisinin(Compiler) sınıfları (class) aradığı yoldur. İki türlü atanabilir, ya ortam değişkenlerinden (environment variables) CLASSPATH değişkenine yazılır. Ya da derleme sırasında -cp parametresi ile verilir. […]

Devam

Çerezler (Cookies)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İçerik Çerezlerin internet gezgininde ayarlanması Çerezlerin HTTP protokolü üzerinden çalışması PHP dilinde çerez kullanımı JSP dilinde çerez kullanımı ASP dilinde çerez kullanımı Çerezler ve güvenlik İneternet üzerinde, özellikle de web sayfaları üzerinde gezinirken kullanılan ufak kayıt dosyalarına verilen isimdir. Basitçe bir web sitesi internet üzerinden yayın yaparken bazan bağlanan kullanıcılar […]

Devam

MIME

Yazan : Şadi Evren ŞEKER MIME , internet üzerinde kullanılan bir posta (mail) protokolüdür (protocol , teşrifat). Kelime anlamı olarak multi purpose internet mail extenstions (mime, çok amaçlı internet posta uzantıları) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Yapı olarak açık ve ASCII karakter kodları ile çalışan protokolde istenirse ASCII olmayan posta ekleri, veya mesaj içerikleri de yollanabilir.SMTP […]

Devam

JAVA ile Veritabanı bağlantısı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı JAVA programlama dilinden bir veri tabanına nasıl bağlanılacağını adım adım örnek kod üzerinden açıklamaktır. Uygulamada veri tabanı olarak JavaDB kullanacağız. Bu veritabanı netbeans ile birlikte gelmenin yanında Sun microsystems’in web sitesinden de indirilebilir. Temel olarak bir programlama dilinden (JAVA veya farklı bir dil) bir veritabanına (database) bağlanmak […]

Devam

İşlem Önceliği (Operator Precedence)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde önemli konulardan birisi olan programlama dillerinin işlemleri yapma sırasını belirler. Bir programlama dilinde işlem önceliği bir iki farklı unsura göre belirlenir. Öncelikle sonucu etkileyen ve işlemin matemetiksel önceliğine göre bir tercih yapılır. Örneğin çoğu C benzeri dillerde C dilindeki işlem öncelikleri kullanılır. İçerik 1. Soldan sağa öncelik (left […]

Devam

İşlem Yükleme (Operator Overloading)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama dillerinde, özellikle de nesne yönelimli (object oriented) programala dillerinde bir işlemin (operator) farklı amaçlar için ve farklı veri tipleri ile kullanılması mümkündür. Örneğin C++ dilinde aşağıdaki yapı ile bu işlem yapılabilir: operator([parametreler]) { İşlemler } Örneğin bu yapıda yeniden tanımlanmış (üzerine yüklenmiş, overload) aşağıdaki kodu inceleyelim: int operator+(int a, […]

Devam

Şablonlar (Templates)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar mühendisliğinin pek çok alanında kullanılan şablonlar, programlama dillerinde bir fonksiyon (function) veya programın bir parçasının farklı değişken tipleri için kulllanılmasını sağlarlar. Örneğin JAVA ve C++ dillerinde kullanılan bu özelliği bu yazı kapsamında açıklamaya çalışacağız. Örneğin aşağıdaki kod parçasını ele alalım: template<typename T> template<class T> Yukarıdaki ilk satırda bir tip […]

Devam

MVC (Model View Controller, Model Bakış Kontrolcü)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde kullanılan bir mimari yaklaşımdır. Basitçe yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi aşamalarında etkili olan bir bakış açısını yansıtır. Bu bakış açısına göre kullanıcı ara yüzü (user interface) ile iş mantığı (business logic) birbirinden ayrı olmalıdır. Yani kullanıcıların önündeki ekranların tasarlanması ve geliştirilmesi sırasında kullanıcı gözüyle analiz yapılmalı ve bu analize […]

Devam

Atomluluk (Atomicity)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Latince bölünemez anlamına gelen atom kökünden üretilen bu kelime, bilgisayar bilimlerinde çeşitli alanlarda bir bilginin veya bir varlığın bölünemediğini ifade eder. Örneğin programlama dillerinde bir dilin atomic (bölünemez) en küçük üyesi bu anlama gelmektedir. Mesela C dilinde her satır (statement) atomic (bölünemez) bir varlıktır. Benzer şekilde bir verinin bölünemezliğini ifade etmek […]

Devam

Java Bean

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İsmini bir kahve makinesinden alan JAVA’nın ilk başlardan beri sembolü olan kahveden türemiş bir kavram olan java bean’in sembolü de kahve çekirdekleridir (bean kelimesini çekirdek olarak çevirmek mümkündür) Basitçe java bean, tekrar kullanılabilir bir yazılım bileşenidir (reusable software component). Daha detaylı bakıldığında aslında her java bean bir yada birden çok […]

Devam