Türkçe Netbeans

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Netbeans ile oluşturulan projelerde türkçe karakter desteği için projenin ilgili karakter kümesinin (character set) ayarlanması gerekir. Bunun için netbeans üzerindeki proje özelliklerinin ayarlanması gerekir. Öncelikle projenin özelliklerine girmek için proje listesindeki projenin üzerinde sağ tuşa tıklayarak özelliklere (properties) giriniz: Ardından açılan aşağıdaki ekranda encoding seçeneğinden ISO-8859-9 seçilir : Ekran onaylandıktan […]

Devam

Dizgi Karşılaştırma (String Comparison)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde metin ve yazı gibi bilgileri tutmak için kullanılan dizgileri (Strings) tutan değişkenler karşılaştırılırken eşitlik kontrolü yapılması mümkün değildir. Bunun yerine dizginin tamamının eşit olup olmadığını kontrol etmek ve ancak bütün elemanları aynıysa eşit oldukları hükmüne varmak gerekir. Bu durum aşağıdaki şekilde açıkça görülmektedir: Yukarıdaki şekilde hafızada durmakta olan […]

Devam

String Tokenizer ( Dizgi Parçalayıcı )

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde sık kullanılan veri tiplerinden birisi de dizgilerdir (Strings). Bu veri tipinde herhangi bir yazı durabilir. Genellikle verinin bir parçasını elde etmek için dizgi içerisinden bir parça çıkarılması gerekir. Bu işlem için dizginin (string) parçalanması gerektiğinde yapılan işleme parçalama (Tokenize) ismi verilir. Örneğin çok sık kullanılan virgül ayırmalı veri […]

Devam

JAR (JAVA Archive, JAVA Arşivi)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER JAVA’nın standart kurulum paketi içerisinde yer alan jar uygulamasının amacı birden fazla sınıfı tek bir paket ve dolayısıyla dosya içerisinde toplamasıdır. JAR dosyalarını sıkıştırma olarak düşünmek yerine bir arşivleme olarak düşünmek gerkir. Buradaki amaç tek bir dosyada bütün sınıfların (Class) toparlanmasıdır. Bir jar dosyasını oluşturmak için : jar cvf dosya.jar […]

Devam

RMI (Remote Method Invocation, Uzaktan Metod Çağırma)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Dağıtık programlamanın bir parçası olan RPC( Remote Procedure Call ) üzerine inşa edilmiş olan ve nesne yönelimli programlama akımıyla birlikte gelişmiş olan RMI yaklaşımı basitçe bir kodun bir parçası olan methodun başka bir kod tarafından çağrılmasını sağlar. Temel olarak sistemde rmiregistry ismi verilen bir kayıt üzerinde RMI için çağrılması uygun […]

Devam

Kütük (stub, nesne vekili, object Proxy)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlamanın gelişmesiyle birlikte dağıtık nesne mimarisi denilen bir kavram gün yüzüne gelmiştir. Bu kavrama göre bir nesne yönelimli projeyi farklı bilgisayarlar üzerinde dağıtmak ve projenin bu farklı bilgisayarlar üzerindeki farklı nesneler ile iletişim kurmasını sağlamak mümkündür. Bu işlem için örneğin JAVA dilindeki RMI (uzaktan metod çağırma , remote […]

Devam

Tip İnkılabı (Tip Dönüştürme, Type Casting)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama dilinde bir değişkenin (variable) tipinin değiştirilmesi anlamındadır. Temel olarak değişkenlerin tanımlandığı andan itibaren bir tipi bulunur. Bunun her ne kadar bazı dillerde istisnası olsa da (php, visual basic, perl gibi) bu dillerde de değişkenin tipi yine de tipsiz olarak belirtilmektedir. İşte tanımlama sırasında sahip olunan tipin daha sonradan değiştirilmesi […]

Devam

Yapıcı (Constructor)

Yapıcı (Constructor) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama yaklaşımında bir nesnenin oluşturulması sırasında ilk çalışan fonksiyonun ismidir. Buna göre bir nesnenin oluşturulması demek, nesneyi tarif eden sınıftan bir türün hafızada (RAM) bir kopyası için yer açılması ve bu nesnenin bütün değişken ve metodlarının tanımlanan kısıtlamalarla erişilebilir olması demektir. Bilindiği üzere nesne yönelimli programlamada […]

Devam

İstisna Yakalama (kabz-ı istisna, Exception Handling)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama dillerinde istisnai bir durumu, beklenmedik bir olayı algılayıp buna karşı bir kod parçasının çalışmasıdır. Örneğin hafıyza bir dosya okuyacak olalım. Bu işlemler sırasında: dosyanın disk üzerinden bulunarak açılması dosyanın boyutunun belirlenmesi dosya için hafızda boyutu kadar yer açılması dosyanın bu hafızada açılmış yere yüklenmesi dosyanın kapatılması işlemlerinin […]

Devam

Final Method

Yazan : Şadi Evren ŞEKER JAVA programlama dilinde miras ilişkisi (inheritance) içerisinde bulunan iki sınıftan (class) üsttekinin (ancestor) alttaki sınıfların (offspring) kendi metodlarını çiğnemesini ( overriding) engellemesi için final yapması durumudur. public class çalışan{ public final int maaş(){ return 1000; } } public class müdür extends çalışan{ } Yukarıdaki örnekte müdür sınıfı bir çalışan sınıfıdır […]

Devam