Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Hata algılama yaklaşımlarından birisidir. Bu yöntemde işlenmekte olan verinin dışında ilave bir kontrol verisi daha bulunur. Bu ilave bilgi ile bütün bilgi kontrol edilerek bilgide bir bozulma olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin ağ iletişiminde gidip gelen bilginin kontrol edilmesinde veya CD gibi kayıt ortamlarında verinin bozulup bozulmadığının kontrol edilmesinde kullanılır.

Çalışması:
Her iki tarafın da bildiği bir sayı bölen olarak kullanılır. Örneğin bölen sayımız 13 olsun ve bunu her iki tarafta başlangıçta biliyor olsun. (Bu sayı stanarda bağlıdır lütfen standartların anlatılıdığı kısma bakınız.)
Gidecek olan verilerimiz aşağıda yazılmış
19 54 89 22 03 44 19
CRC uygularken bu verilerin toplamı alınır : 250
CRC hesaplanırken daha önceden bildiğimiz sayıya bu sonuç bölünür ve kalan alınır: 250 % 13 = 3
Dolayısıyla yukarıdaki veriler yollanırken CRC olarak 3 sayısı yollanmaktadır.
Veri alındıktan sonra kontrol edilmesi:
yukarıdaki veriler alındıktan sonra alan taraf da verileri toplar, bu toplamdan CRC bilgisini çıkarır ve 250-3= 247 sayısını bulur. Daha önceden bildiği 13 sayısına böler ve 0 sonucunu bulursa iletim hatasızdır yargısına varır 247 % 13 = 0
şayet hata olsaydı sonuç 0’dan farklı çıkardır. Burada görüldüğü üzere CRC’nin de hata yapma ihtimali vardır örneğin veri bozulması verinin ilk kısmının 1 fazla olmas şeklindeyse:
20 54 89 22 03 44 19
verisi alındığında bu hata algılanır : 251 – 3 = 248 % 3 = 1 ve sonuç 0 olmadığı için hata kararına varılacaktı ancak hata miktarı daha önceden bilinen sayının (ki bu örnekte 13) katı şeklinde olursa hatanın yakalanması imkansızır. Örneğin veri bozulması sonucu:
32 54 89 22 03 44 19
sayıları çıkmış olsun. Bu sayıların toplamı 263 olacak ve CRC kısmı olan 3 değeri çıktıktan sonra 260 % 13 = 0 olacaktır. Görüldüğü üzere orjinal verimizden farklı olmasına rağmen hatasız olarak kabul edilmiştir.

Daha fazla bilgi için Internet Toplam Kontrolü konusuna bakabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir