Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Paket anahtarlamalı ağlarda kullanılan iki önemli yönlendirme protokolünden birisi mesafe vektörü (distance vector) diğeri ise bağlantı durumudur (link state). Mesafe vektörü yaklaşımında en kısa yolu bulmakta kullanılan bellman-ford algoritması uygulanmaktadır. Bağlantı durumu çözümünde ise asgari tarama ağacı benzeri bir arama algoritması olan Dijkstra algoritması kullanılmaktadır.

Bir mesafe vektörü uygulaması olan BGP protokolünün ana uygulama alanı otonom sistemler arası yönlendirmelerdir. Aslında tam bir mesafe vektörü olmayan BGP protokolü yapı olarak çok benzemektedir. Çünkü bu sistemde mesafe vektörüne benzer şekilde komşuların sürekli olarak haberdar edilmesi ve değişikliklerin bildirilmesi gerekir.
BGP’nin çıkışı EGP protokolünün yerine alternatif olarak merkezî olmayan bir yönlendirme yapabilmektir. BGP genel olarak büyük ölçekli ağları bir araya getirmek için kullanılabilir, örneğin OSPF kullanan ağların BGP üzerinden birbirine bağlanması mümkündür. Genellikle otonom sistemleri birbirine bağlaması hasebiyle çoğu kullanıcı BGP ile doğrudan muhatab olmaz ancak hemen hemen her internet servis sağlayıcısı ana omurgada bir BGP bağlantısı kullanmak zorunda olduğu için BGP İnternetin en önemli protokollerinden birisi olarak sayılabilir.

BGP kurulumu el ile müdahaleyi gerektirir ve 179 porttan TCP ile bağlantı sağlar. BGP ayarlı bir yönlendirici sürekli olarak normal kurulumda her 60 saniyede bir 19byte uzunluğunda bir paket yollayarak komşularını haberdar eder. Diğer yönlendirme protokollerinden farklı olarak TCP protokolünü kullanan neredeyse tek yönlendirme protokolü BGP’dir.
Otonom sistemleri bağlamanın dışında bir otonom sistem içerisinde de kullanılabilen BGP bu durumda IBGP ( İç sınır kapısı protokolü, Interior Border Gateway Protocol) ismini alır. Otonom sistemler arası bağlantı durumunda ise EBGP ( Dış sınır kapısı protokolü, Exterior Border Gateway Protocol) ismini alır.
Aşağıdaki grafikte bu iki duruma örnek yönlendirici de gösterilmiştir:
onotom_sistem_autonomous_system.jpg

Otonom sistem seviyesinde döngülerin yakalanması da BGP’nin önemli fonksiyonlarından birisidir. Bu işlem sırasında BGP protokolü daha karmaşık hale gelmektedir ancak döngülerin sebep olduğu problemler düşünüldüğünde oldukça kullanışlı bir çözümdür. AS_PATH özelliği olarak bilinen bu özellikle paketin geçtiği otonom sistemlerin listesi tutulur. Şayet bu AS_PATH listesinde kendi bilgisine rastlanırsa bu bir döngü olduğunu gösterir. Bu durumda yönlendirici AS_PATH üzerindeki en kısa yolu tercih ederek diğer yoldan vaz geçer.

Yorumlar

  1. AvatarErdem Daşgın

    Sayın Hocam selamlar

    IBGP yapısında aynı AS içerisindeki sınır yönlendiricilerin her birinin diğerlerine bağlı olması gerekliliğini biraz açıklayabilirmisiniz. Full mesh yapısı bu oluyor sanırım değil mi?

    Teşekkür ederim şimdiden.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *