Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Yapısal programlama dillerinde(structured programming languages) herhangi bir alt programın (Subprogram) tekrarlanması istendiğinde döngüler (loop ) kullanılabilir. Bu döngülerin taşıması gereken 3 ana unsur bulunur bunlar:

  • Başlangıç değeri (initial)
  • Bitiş değer kontrolü (condition)
  • ve adım değeri (iteration)

Şayet yukarıdaki bu değerlerde sorun varsa veya istenerek eksik veya bitmeyecek şekilde girildiyse döngü hiçbir zaman bitmeyip sonsuza kadar (namütenahi) dönebilir.

Örneğin aşağıdaki Türkçe cümleyi ele alalım:

“yarından sonra bir sene boyunca haftada bir toplantı var”

Bu cümledeki toplantı olayının:

Başlangıcı : Yarın

Bitişi: Bir sene sonra

Adım değeri : Haftada bir

olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla sağlıklı ve sonu olan bir eylemdir ancak aynı cülmeyi:

“yarından sonra haftada bir toplantı var”

şeklinde ifade etseydik bu olayın ne zaman biteceği belirsizdir ve bilgisayar programları açısından sonsuz bir olaydır.

Daha net bir ifadeyle aşağıdaki döngüyü ele alalım:

for(int i = 0 ;i <10;i++)

Bu döngü 0’dan 10’a kadar 1’er 1’er artan i değişkeni üzerinde dönmektedir. Aynı döngüyü:

for(int i = 0 ; ; i++)

veya

for (int i = ; i<10;)

şeklinde yazsak döngü sonsuz olur. (ilkinde bitişi belirsiz, ikincisinde ise adım değeri belirsizdir)

Ayrıca programlama dilleri istekli olarak sonsuz döngüye de izin vermektedir örneğin aşağıdaki döngü sonsuz döngüdür:

for(;;)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *