Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Yapay sinir ağlarının özel bir hali olan hopfield ağları basitçe aşağıdaki 3 özel durumu içerir:

  1. Nöronların ateşleme değerleri ikildir (binary), yani 1,0 şeklinde iki ihtimalden birisi olabilir. (İstisna olarak bazı hopfield ağlarında ise 1,-1 ihtimalleri alması söz konusudur)
  2. Nöronların eşik değerleri >= şeklindedir. Yani bir nöronun eşik değeri örneğin 2 ise, nöronda biriken değer 2’ye eşit veya büyükse nöron ateşlenir
  3. Nöronlardaki birleştirici fonksiyon (associative function) toplama işlemidir. Yani nörona bağlı olan sinapsislerin, nörona aktadrdığı değerler toplanır.

İşte yukarıdaki bu 3 özel durumu içeren yapay sinir ağlarına hopfield ağları denilir. Bir örneğini XOR problemi (yahut problemi) isimli yazımda görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *