Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu işlemin amacı bir şekli mevcut konumundan bozulmadan farklı bir konuma taşımaktır. 2 boyulu aşağıdaki doğruyu ele alalım:

Yukaıdaki şekilde başlangıç noktası olan noktanın (x,y) koordinatlarından (x’,y’) koordinatlarına taşınması tasvir edilmiştir.

Bu işlemi basitçe aşağıdaki denklemle yazabiliriz:

x’ = x + Δx

y’ = y + Δy

Yukarıdaki bu gösterime ilave olarak P(x,y) ve P'(x’,y’) olarak ifade edilirse taşıma işlemi:

P’ = P + Δ

matrisleri ile gösterilebilir. Bu durumda matrisler sırasıyla aşağıdaki şekildedir:

P = [ x, y]

Δ = [Δx, Δy]

P’ = [x’, y’]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir