yazan: Şadi Evren ŞEKER
bir resimde bilgi taşıyan en küçük öğeye verilen isimdir. Gri resimler için basit bir gri ton değerini imgecik olarak adlandırabilirken, renkli resimlerde imgeciklerin kullanılan yapıya göre en az 3 farklı değer (örneğin RGB için kırmızı, yeşil ve mavi değerleri ) taşıması gerekir.
bir imgecik (piksel, pixel) yakınlaştırması

Örneğin yukarıdaki renkli resim yeterince yakınlaştırıldığında karelerden oluştuğu görülür. Bu karelerin her birisinde renk kodlaması yapılmıştır. Örneğin yukarıdaki resimde kırmızı kutucuk içine alınan kare bir imgecik (pixel)’dir.

Ekran çözünürlüğü olarak verilen sayılar, ekranda gösterilebilen yatay ve dikey imgecik sayılarıdır. Örneğin:
1024 x 768 çözünürlüğündeki bir ekranda, yatayda 1024, dikeyde 768 imgecik (pixel) kodlanabilmektedir.

Renk derinliği ise bu tek imgecik (piksel) içinde gösterilebilcek azami sayıdaki farklı rengi ifade eder. Örneğin:
256 renk derinliği, bir kutucuk (imgecik , piksel) içerisinde 256 farklı renk gösterilebilir demektir.
Bu renk derinliği aşağıdaki sayılar ile ifade edilebilir:
8 bpp (bit per pixel (imgecik başına bit (ikil))) = 2 üzeri 8 = 256 farklı renk
16 bpp (bit per pixel (imgecik başına bit (ikil))) = 2 üzeri 16 = 65536 farklı renk , bu renk sayısını için yüksek renk anlamında highcolour terimi de kullanılmaktadır
24 bpp (bit per pixel (imgecik başına bit (ikil))) = 2 üzeri 24 = 16,777,216 farklı renk , bu renk sayısını için gerçek renk anlamında truecolour terimi de kullanılmaktadır

Genellikle dijital kameraların güncel hayatta kullanılmasıyla kazanılan bir terim de megapixel kavramıdır.
mega pixel kısaca 1 milyon pixel anlamına gelmektedir ve bir resimde bulunan pixel sayısını ifade etmektedir. Örneğin 2048 × 1536 pixel içeren bir resime kısaca 3.1 megapixel denilmektedir (2048 × 1536 = 3,145,728)

Yorumlar

  1. okolemen

    sayın yetkili,
    pixel kelimesine karşılık olarak benek kullanmışsınız,(benek beyaz zemin üzerindeki siyah noktaları gösterir.yani spot), ayrıca imgecik demişsiniz güzel bir yaklaşım. Oysa, biz bu konuda bir çalışma yaptık (anket ve araştırma). pixelin picture element kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan uydurma bir kelime (kökü olmayan) olduğu sonucuna vardık. Evde annelerimizin ördüğü kanaviçe veya etamin dedikleri çarpılarla oluşturulan resim dokumaları bulunmaktadır. bunlara ne ad verdiklerini sorduğumda göz dediler. dolayıslya buradan yola çıkarak GÖZEK kelimesini pixel için uygun bir kelime olduğuna karar verdik. öğrencilerimle birlikte bu kelimeyi derslerimizde kullandık ve oldukça olumlu tepkiler aldık. Ayrıca Türk Dil kurumunun sitesine önerdik. internette birçok sitede bu kelime kullanılmaya başlandı. sizden ricam sözcük karmaşasına son vermek için pixel yerine gözek kullanırsanız beni fazlasıyla memnun edeceksiniz.
    Şimdiden teşekkür eder, çalışmlarınızın devamını dilerim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir