Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde bir nesnenin görüntüsünün oluşmasını belirleyen iki temel unsurdan birisi ışık kaynağı iken diğeri de görüntülenecek olan nesnenin ışığı yansıtma özelliğidir.

OpenGL içinde bu özelliği belirlemeye yarayan glMaterial fonksiyonu bulunmaktadır ve alabileceği parametreler aşağıda listelenmiştir:

Parametre ismi

İlk Değeri

Açıklama

GL_AMBIENT (0.2, 0.2, 0.2, 1.0) Malzemenin eşit yansıma (ambient)

rengi

GL_DIFFUSE (0.8, 0.8, 0.8, 1.0) Malzemenin yayılma (diffuse)

rengi

GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE Malzemenin hem yansıma hem

yayılma (ambient and diffuse) rengi

GL_SPECULAR (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) Malzemenin yönlendirilmiş ışık

yansıma rengi (specular)

GL_SHININESS 0.0 Malzeme üzerindeki parlama

oranıdır. Bu yönlendirilmiş

ışıklarda olabilir (specular)

GL_EMISSION (0.0, 0.0, 0.0, 1.0) Malzemenin yaydığı renktir.
GL_COLOR_INDEXES (0,1,1) Malzemenin yansıtacağı ışık

renkleridir. (ambient, diffuse,

specular parametreleri)

Örneğin aşağıda bu fonksiyonun kullanımı gösterilmiştir:

float[] mat_ambient = {0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f};

glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);

Yukarıdaki kod ile şeklin sadece ön yüzünün yayılma tipi aydınlatma yapacağı ve ışığn renginin gri tonda (0.7,0.7,0.7) olacağı belirtilmiştir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir