Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, Microsoft Word 2010 programında çizim işlemlerinin açıklanmasıdır. Bir şekil oluşturmak için Word programında bulunan ekle sekmesi altındaki şekiller aracı kullanılabilir.

Bu aracın altında bulunan şekillerden istenilen bir tanesi seçilebileceği gibi, çizim işlemine, yeni bir çizim tuvali eklenerek başlanması uygun olur. Buradaki amaç, çizim sırasında kullanılacak olan çok sayıdaki bileşenin dağılmadan tek bir nesne olarak metin içerisinde saklanması ve ayrıca bileşenler üzerine işlemlerin tek seferde, kolay bir şekilde uygulanabilmesidir.

Yeni çizim tuvali eklendiğinde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir çerçeve metin içerisine eklenir.

Bu çerçeve kenar ve köşelerinden boyutlandırılabilir. Ayrıca çerçevenin içerisine çizim bileşenleri eklemek mümkündür. Örneğin bir metin kutusu ekleyerek içerisine yazı yazılabilir.

Eklenen her şekil, boyutlandırılabilir ve döndürülebilir. Boyutlandırmak için, şekillerin kenarlarında bulunan kareler, veya köşelerinde bulunan çemberler kullanılabilir. Döndürme işlemi için ise, şeklin üzerinde çıkan yeşil daireye fare ile tıklayıp, fareyi istenen yönde hareket etmek yeterlidir.

Ayrıca, şekillere özel olarak biçimlendirme yapılabilir. Bunun için şekil seçili iken sağ tuş ile üzerine tıklayarak şekil biçimlendir seçeneğinin, menüden seçilmesi yeterlidir.

Aşağıdaki şekilde bir diyalog açılacaktır:

Bu diyalogda, şeklin arka planına bir renk veya resim konulabilir. Renk konulması için, düz dolgu seçilip, alt taraftan dolgu rengi seçilebilir. Resim koymak için ise, resim veya doku dolgusu seçilerek, aşağıdaki menüden resim belirlemek gerekir.

Diyaloğun sol tarafındaki menülerden, şeklin çizimi sırasında kullanılan çevre çizgisinin rengi ve stili belirlenebileceği gibi, şekle gölge ve yansıma veya üç boyutlu efekt verilebilir.

Bu diyalogda bulunan özelliklerin bir kısmı da, araç çubuğundan hızlıca erişilebilir durumdadır.

Örneğin, şekil seçildikten sonra açılan biçim sekmesinden, şekil efektleri seçilip, listeden dilenen bir efekt şekle uygulanabilir.

Birden fazla şekil bulunuyorsa, bu şekillerin birbirine göre konumları sıralama ile ayarlanır.

Yukarıdaki şekilde, iki adet metin kutusu, birbirine göre alt ve üstte yerleştirilmiştir. Eklenen son kutu, daha önce bulunan kutuların önünde görülür. Bunu değiştirmek ve eklenen son kutuyu aşağıya almak için kutunun üzerinde sağ tuş ile tıklayıp, açılan menüden sıra alt menüsüne geçmek ve sıralamayı değiştirmek gerekir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, seçili bileşenin bir seviye arkaya yollanması için, arkaya gönder seçeneği seçilebilir. Diğer bütün bileşenlerin arkasına yollanması için ise, en arkaya gönder seçilebilir.

En öne getir seçeneği ile de şekillerin ters yönde, öne doğru hareket ettirilmesi mümkündür.

Birden fazla bileşenin tek bir bileşen haline getirilmesi için de gruplandırma seçeneği kullanılmalıdır. Örneğin aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, çizgilerden ve bir daireden, bir çöp adam çizildiğini düşünelim:

Şekilde bulunan bileşenlerin tek bir bileşen haline getirilmesi için menüden gruplandırma seçilebilir:

Seçilen bileşenler tek bir bileşen haline gelmiş olur.

Çizim tuvalinin metin içerisine yerleştirilmesi de özel olarak ayarlanabilir. Bunun için metin kaydırma seçenekleri kullanılabilir. Çizim tuvali seçili iken, biçim sekmesi altında metin kaydırma çubuğu aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

Menüden, örneğin sıkı seçeneği seçildiğinde, şekil aşağıdaki örnekte olduğu gibi metin ile iç içe girecek hale getirilir:

Benzer şekilde metin arkasına veya önüne bir katman olarak şeklin eklenmesi de mümkündür.

Word programında, ayrıca hazır bazı yazı şekillerini uygulamak da mümkündür. Bu şekiller, Word art veya smart art olarak geçer.

Word art eklemek için ekle sekmesi altından Word art aracı kullanılabilir.

Menüden yapılan seçim sonucunda seçilen yazı stili metine eklenir:

Smart art aracı ise, hazır bazı çizelgelerin hızlıca eklenmesini sağlar.

Ekle sekmesi altındaki smart art aracına tıklandığında, aşağıdaki diyalog açılır.

Bu diyalogtan, hazır bir çizim seçmek için, sol taraftaki listenen istenen gruba girip, ardından ortadaki listeden istenen grafik tipini tıklamak yeterlidir.

Örneğin bir şirkette bulunan pozisyonlar arasındaki hiyerarşik yapıyı çizmek için bu özelliği kullanmak isteyelim. SmartArt grafiği altında hiyerarşik grubundan, yukarıda görülen şekli seçelim:

Ekleme işlemi sonucunda, yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, smart art şekli eklenir ve hemen yanında bir metin kutusu açılır. Açılan bu kutu içerisine liste olarak, hiyerarşik yapıdaki bilgiler girilir. Yeni bir metin kutusu eklenmek istenmesi durumunda araç çubuğundan ilgili ekleme düğmesine tıklamak yeterlidir.

Bunun için smart art tasarım sekmsi altındaki şekil ekle aracı kullanılabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir