Üzerineyükleme (Overloading)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nense yönelimli programlama yaklaşımına göre çok şekilliliğin (polymorphism) bir gereği olarak bir işin birden farklı şekilde yapılabilmesini sağlayan özelliktir. Temel olarak method overloading (metod üzerine yükleme) veya operatör üzerine yükleme (operator overloading) olarak iki farklı şekilde incelenebilir. Aşağıda bir fonksiyonun üzerine yüklenmesi (function overlaoding) örneği verilmiştir: public class dikdörtgen{    […]

Devam

Çiğnemek (Overriding)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlamada miras ilişkisi (inheritance) içerisinde olan sınıflardan atanın (ancestor) içerdiği bir metodun çocukları (offsprings) tarafından yeniden tanımlanması durumudur. Örneğin aşağıdaki çalışan sınıfını ele alalım: public class çalışan{ int maaş(){ return 1000; } } Yukarıda görülen çalışan sınıfında bir maaş fonksiyonu tanımlanmış ve her çağrıldığında 1000 değeri döndürecek şekilde […]

Devam

Soyut Sınıf (Abstrac Class)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama yaklaşımına göre bir sınıfın bütün metodları belirli olmak zorunda değildir. Kısaca bir mevhumun mücerret olması durumunda nesne yönelimli programlamadaki ifade biçimidir. Örneğin bir çalışan sınıfını düşünelim. Her çalışanın bir maaş aldığını biliriz ama her çalışanın maaş hesaplaması farklı şekillerde yapılır. İşte bu durumda çalışan sınıfının bir maaş […]

Devam

Arayüz (Interface)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Arayüz terimi, bilgisayar bilimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Basitçe iki varlık (entity) arasında bulunan ve bu iki varlığın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan yapıdır. Bu yazının konusu olan arayüz kavramı, nesne yönelimli programlama (object oriented programming) ortamında bulunan ve nesneler üzerinde yaptırım kurmaya yarayan yapıyı anlatmaktır. Arayüz kavramı temel olarak […]

Devam

Münasebet (Aggregation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nense yönelimli programlama mantığında kullanılan bir terimdir. Bu terime göre iki nesne arasında ilişki kurulurken seçilebilecek yöntemlerden birisi de münasebet(aggregation) ilişkisidir. Örneğin bir şirketin çeşitli birimleri olabilir. Örneğin muhasebe, satın alma, yönetim gibi birimler şirkete bağlıdır ve yanlızca bir şirkete bağlı olabilirler. Ayrıca bu birimlerde çalışan kişiler de bulunur. Dolayısıyla […]

Devam

Otokutulama (Autoboxing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Otokutulama kavramı JAVA 5 ile gelmiş bir özelliktir. Bu özelliğin çıkış noktası JAVA içerisinde hem ilkel veri tiplerinin (primitive data types) bulunması hem de bu veri tipleri için sargı sınıflarının (wrapper classes) bulunması ve bu iki veri biçimi arasında geçişin sorun oluşturmasıdır. Bu konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki iki […]

Devam

Değişken (Variable)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Değişkenler bilgisayar programlarında geçici bilgilerin durduğu ve içeriğinin programcı tarafından atandığı bilgi üniteleridirler. Bir değişkenin temel olarak 4 özelliği bulunur: Tipi İsmi Hafızadaki adresi İçeriği Buna göre örneğin aşağıdaki değişken tanımlama işlemini ele alalım: int a = 10; Bu işlemde a isminde bir değişken int tipinde tanımlanmış ve içerisine 10 […]

Devam

Sonsuz Döngü (Fasit Daire, Kısır Döngü, Infinite Loop)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Yapısal programlama dillerinde(structured programming languages) herhangi bir alt programın (Subprogram) tekrarlanması istendiğinde döngüler (loop ) kullanılabilir. Bu döngülerin taşıması gereken 3 ana unsur bulunur bunlar: Başlangıç değeri (initial) Bitiş değer kontrolü (condition) ve adım değeri (iteration) Şayet yukarıdaki bu değerlerde sorun varsa veya istenerek eksik veya bitmeyecek şekilde girildiyse döngü hiçbir […]

Devam

Döngü (loop)

  Döngü (loop) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar programlama mantığının en önemli öğelerinden birisidir. Buna göre bilgisayarın tekrarlaması istenen fiiller bir döngü içerisine yerleştirilir ve döngü sonu gelene kadar bu fiiller tekrarlanır. Bir döngüyü oluşturan 3 ana unsur bulunur: ilkleme (başlangıç değeri) (initialisation) koşul (bitiş değeri) (condition) adım (hareket değeri) iteration Bu değerlerden birisinin […]

Devam

Seçerek Sıralama (Selection Sort)

Seçerek Sıralama (Selection Sort) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Basitçe her adımda dizideki en küçük sayının nerede olduğu bulunur. Bu sayı ile dizinin başındaki sayı yer değiştirilerek en küçük sayılar seçilerek başa atılmış olur. Sıralanmak istenen verimiz: 5,7,2,9,6,1,3,7 olsun. Bu verilerin bir oluşumun(composition) […]

Devam