alt program (subprogram, subroutine)

yazan: Şadi Evren ŞEKER bir programın herhangi bir alt parçasına verilen isimdir. Daha resmî tanımı için ilave olarak bu alt parçanın belirli bir amaca yönelik olması gerektiği söylenebilir. Yani programın herhangi bir alt parçası olmasının yanında bir amaç için bölünmüş parça’ya alt program diyebiliriz. Basitçe dilde bulunan fonksiyon (function), prosedür (procedure) , metod(method) veya herhangi […]

Devam

fonksiyonel programlama (functional programming)

yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama yaklaşımlarından birisi olan fonksiyonel programlama günümüz dillerinin neredeyse tamamında kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda matematik fonksiyonlarında olduğuna benzer bir şekilde alt programlar tanımlanmakta ve bu alt programların değişik argümanlar ile çalışması sağlanmaktadır. Bu yaklaşım basitçe: Kod tekrarını engellemekte ve aynı kodun farklı şartlar için tekrar tekrar çalışmasını sağlamaktadır Kodun okunaibilirliğini arttırmakta […]

Devam

yapısal programlama (structured programming)

yazan: Şadi Evren ŞEKER yapısal programlama 1900lü yılların ortalarında programlama taleplerinin artması ile gelişen bir programlama felsefesidir. Buna göre programların analizi, tasarımları, kodlaması ve testleri arasındaki mantık uyumunu sağlamak amacıyla bir standarda gidilmiş ve aşağıdaki yapı çıkmıştır. Yapısal programlama amaç problemi alt parçalara bölerek bu parçaların çözümlerinin birleştirilmesidir. Bu yönüyle parçala fethet (Divide and conquere) […]

Devam

kapsülleme (encapsulation)

yazan: Şadi Evren ŞEKER genel olarak bir bilginin soyut bir yapı içerisine konulmasına verilen isimdir. En çok ağ teknolojilerinde ve nesne yönelimli programlama dünyasında kullanılır. Nesne Yönelimli Programlama için anlamı bir sınıfın (class) bilgilerinin dışarıya kapalı olması ve bu sınıfın her türlü veri iletişiminin kontrol altındaki metodlar ile yapılmasıdır. Ağ teknolojileri için anlamı, katmanlı mimaride […]

Devam

varlık bilim (ontoloji (ontology))

yazan: Şadi Evren ŞEKER ontoloji (varlıkbilim) terim olarak olmak ya da olmamak kavramı üzerinde durur. Yani birşeyin var olup olmamasından, nasıl olduğuna kadar uzanan süreç ontolojidir. Bu anlamda, birşeyin var olup olmaması ile ilgilenen epistomolojinin üzerine, varlıkları gruplayan ve bu gruplar arası ilişkileri belirleyen bir katman olarak düşünülebilir. Ontolojinin kökleri felsefenin bir alt konusu olan […]

Devam

bit (ikil)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir. bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin […]

Devam

Oluşum (Composition) ve Struct (yapılar)

C ile oluşum (composition) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Oluşum Composition, bir şeyin ufak parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulması anlamına gelmektedir. Buna göre örneğin bir araba, motor, koltuklar, tekerlekler vs. gibi parçalardan oluşmaktadır. Programlama dillerinde modellenmek istenen varlık alt varlıklara bölünebiliyorsa, composition kullanılarak modellenebilir. Bu yaklaşım nesne yönelimli programlama dillerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak nesne yönelimli […]

Devam

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

Bütün dünyayı nesneler ( objects ) ve nesneler arası ilişki olarak gören model kullanılarak yapılan programlama. Bu programlama tekniğine göre her nesne bir sınıfa ( class ) aittir ve bu classtan türetilir. * Örneğin çomar bir köpektir (bu cümlede çomar nesnenin ismi, köpek ise sınıf ismidir) Her sınıfın özellikleri ( attributes, properties) ve eylemleri (methods) […]

Devam

JAVA Programlama Dili

Java Programlama Dili Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (interpreted) bir dildir. Bir Java yazılımı şu şekilde geliştirilir: * Programcı Java kodunu yazar. (.java dosyası olarak kaydedilir) * Bu kod bir Java derleyicisi ile derlenir. Sonuçta […]

Devam

Inheritance ( Nesneler Arası Miras İlişkisi)

Sınıflar arası ilişkiler dünyanın modellenmesinde kullanılır. Bir sınıfın başka bir sınıftan bilgileri miras olarak alması istendiğinde aralarında miras (inheritance) ilişkisi kurulur. Örneğin personel takip sistemi yazılırken kullanılan bir nesne yönelimli modellemede, insan sınıfının boyu kilosu ve yaşı gibi özellikleri, sekreter, müdür ve mühendis gibi diğer sınıflarda da kullanılacaktır. Bu durumda inheritance (miras kalma) kullanılarak sınıflar […]

Devam