Final Method

Yazan : Şadi Evren ŞEKER JAVA programlama dilinde miras ilişkisi (inheritance) içerisinde bulunan iki sınıftan (class) üsttekinin (ancestor) alttaki sınıfların (offspring) kendi metodlarını çiğnemesini ( overriding) engellemesi için final yapması durumudur. public class çalışan{ public final int maaş(){ return 1000; } } public class müdür extends çalışan{ } Yukarıdaki örnekte müdür sınıfı bir çalışan sınıfıdır […]

Devam

Üzerineyükleme (Overloading)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nense yönelimli programlama yaklaşımına göre çok şekilliliğin (polymorphism) bir gereği olarak bir işin birden farklı şekilde yapılabilmesini sağlayan özelliktir. Temel olarak method overloading (metod üzerine yükleme) veya operatör üzerine yükleme (operator overloading) olarak iki farklı şekilde incelenebilir. Aşağıda bir fonksiyonun üzerine yüklenmesi (function overlaoding) örneği verilmiştir: public class dikdörtgen{    […]

Devam

Çiğnemek (Overriding)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlamada miras ilişkisi (inheritance) içerisinde olan sınıflardan atanın (ancestor) içerdiği bir metodun çocukları (offsprings) tarafından yeniden tanımlanması durumudur. Örneğin aşağıdaki çalışan sınıfını ele alalım: public class çalışan{ int maaş(){ return 1000; } } Yukarıda görülen çalışan sınıfında bir maaş fonksiyonu tanımlanmış ve her çağrıldığında 1000 değeri döndürecek şekilde […]

Devam

Soyut Sınıf (Abstrac Class)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama yaklaşımına göre bir sınıfın bütün metodları belirli olmak zorunda değildir. Kısaca bir mevhumun mücerret olması durumunda nesne yönelimli programlamadaki ifade biçimidir. Örneğin bir çalışan sınıfını düşünelim. Her çalışanın bir maaş aldığını biliriz ama her çalışanın maaş hesaplaması farklı şekillerde yapılır. İşte bu durumda çalışan sınıfının bir maaş […]

Devam

Arayüz (Interface)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Arayüz terimi, bilgisayar bilimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Basitçe iki varlık (entity) arasında bulunan ve bu iki varlığın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan yapıdır. Bu yazının konusu olan arayüz kavramı, nesne yönelimli programlama (object oriented programming) ortamında bulunan ve nesneler üzerinde yaptırım kurmaya yarayan yapıyı anlatmaktır. Arayüz kavramı temel olarak […]

Devam

Münasebet (Aggregation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nense yönelimli programlama mantığında kullanılan bir terimdir. Bu terime göre iki nesne arasında ilişki kurulurken seçilebilecek yöntemlerden birisi de münasebet(aggregation) ilişkisidir. Örneğin bir şirketin çeşitli birimleri olabilir. Örneğin muhasebe, satın alma, yönetim gibi birimler şirkete bağlıdır ve yanlızca bir şirkete bağlı olabilirler. Ayrıca bu birimlerde çalışan kişiler de bulunur. Dolayısıyla […]

Devam

Nesne (Object)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama dillerinde bir varlığın bizatihi kendisidir. Daha basit bir şekilde yaşayan bir varlık önce tanımlanmalıdır, bu tanımın yapılmasına sınıf adı verilir daha sonra bu sınıftan yaşayan bir ya da daha çok varlıklar oluşturulur bu her varlığa da nesne adı verilir. Bu durum doğal dillerdeki özel isimlere benzetilebilir. Sınıflar ise […]

Devam

Sınıf (class)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlama dillerinde bir varlığın (nesne, object) tanımıdır. Daha basit bir şekilde yaşayan bir varlık önce tanımlanmalıdır, bu tanımın yapılmasına sınıf adı verilir. Bu durum doğal dillerdeki cins isimlere benzetilebilir. Varlıklar ise daha çok özel isimler gibi düşünülebilir. Örneğin kedi kelimesi bir cins isimdir ve daha çok bir sınıfı belirtir. […]

Devam

İkili Ağaç (Binary Tree)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Ağaçların özel bir hali olan ikili ağaçlarda her düğümün çocuklarının sayısı azami 2 olabilir. Bir düğümün daha az çocuğu bulunması durumunda ( 0 veya 1) ağacın yapısı bozulmaz. Yapraklar hariç bütün düğümlerin ikişer çocuğu bulunması ve yaprakların aynı derinlikte bulunması durumunda bu ağaca dengeli ağaç (balanced tree) denilir. Aşağıda bir dengeli […]

Devam

XML (extensible markup language , genişletilebilir işaretleme dili)

yazan: Şadi Evren ŞEKER XML dilinin çıkış amacı makinelerin birbiri ile konuşurken kategorize olmuş bir dil (veya prtokol) üzerinden konuşmalarını sağlamaktır. Aslında XML’in çıktığı yıllara bakıldığında verilerin çok çeşitli şekillerde bir standarda uymaksızın saklandığını ve işlendiğini görmek mümkündür. Gelişen İnternet teknolojisinin de etkisiyle birden fazla bilgisayarın (veya programın) birbiri ile bir standart üzerinde anlaşarak konuşmaları […]

Devam