Java Programlama Dili

Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling

tarafından 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik,

platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye,

adım adım işletilen (interpreted) bir dildir.

Bir Java yazılımı şu şekilde geliştirilir:

* Programcı Java kodunu yazar. (.java dosyası olarak kaydedilir)
* Bu kod bir Java derleyicisi ile derlenir. Sonuçta bytekod adı

verilen (.class uzantılı byte code) bir tür makine kodu ortaya çıkar. Platform bağımsızlığını

sağlayan şey bytecode’dur. Çünkü bir kere bytecode oluştuktan sonra

yazılım sanal makine iceren tüm işletim sistemlerinde çalışabilir.
* Bu byte kod Java Virtual Machine (Java Sanal Makinesi) tarafından adım adım işletilir.

Yukarıdaki adımlarda görüldüğü üzere JAVA kodu compile edildikten
sonra oluşan byte kod taşınabilme özelliğine sahiptir. Bu özellik JAVA
dünyasında WORA (Write Once Run Anywhere (bir kere yaz ve her yerde
çalıştır) ) sloganı ile platform independence ( Ortam bağımsız)
olmasını ifade eder.

JAVA programlama dili Sun Microsystems tarafından tasarlanmaya ve geliştirilmeye günümüzde de devam etmektedir. Aile olarak bazı java aileleri ve yapabilecekleri aşağıda sıralanmıştır:

j2se : JAVA to Standard Edition: Java’nın standart sürümüdür ve temel fonksiyon ve özellikleri içerir. Genelde java programlama dili denilince kastedilen API’nin ismidir.

j2ee: JAVA to Enterprise Edition: Java’nın gelişmiş sürümüdür. Genelde web programlamayı içeren JSP gibi eklentiler bu paketin içerisindedir.

j2me : JAVA to micro edition: Java’nın küçültülmüş sürümüdür. Standart versiyonu olan J2SE’ye göre daha hafif ve daha hızlı olarak tasarlanmıştır. Burada tam bir alt küme olarak düşünmek ve j2se’de bulunan herşeyin j2me’de de olacağını sanmak bir hatadır. J2ME içerisinde programlanan ortama göre (örneğin cep telefonu) özel olarak kullanılan ilave sınıf ve kütüphaneler bulunmaktadır.

j2card: JAVA to card : JAVA’nın akıllı kartlar (smart cards) için geliştirilen paketinin ismidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir