XML (extensible markup language , genişletilebilir işaretleme dili)

yazan: Şadi Evren ŞEKER XML dilinin çıkış amacı makinelerin birbiri ile konuşurken kategorize olmuş bir dil (veya prtokol) üzerinden konuşmalarını sağlamaktır. Aslında XML’in çıktığı yıllara bakıldığında verilerin çok çeşitli şekillerde bir standarda uymaksızın saklandığını ve işlendiğini görmek mümkündür. Gelişen İnternet teknolojisinin de etkisiyle birden fazla bilgisayarın (veya programın) birbiri ile bir standart üzerinde anlaşarak konuşmaları […]

Devam

Sonlu Durum Makinası (Finite State Machine, Finite State Automaton)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Sonlu durum makinaları bir çizim şeklidir. Bu çizim şeklinde çeşitli durumlar ve bu durumlar arası geçiş şekilleri gösterilir. Örneğin aşağıda basit bir kapı açma ve kapama makinesi verilmiştir: Yukarıdaki şekilde makine, açık durumdan kapalıya geçmek için kapama düğmesine basılmasını bekler. Tersi durumda da kapalıdan açığa geçmek için kapama düğmesinin basılmasını bekler. […]

Devam

fonksiyon göstericileri (function pointer)

yazan: Şadi Evren ŞEKER fonksiyon göstericilerinin amacı, programlama dilinde bulunan fonksiyonları gösteren birer referans bilgisi tutmaktır. Bu sayede gösterilmekte olan fonksiyon için hafızada ayrılmış olan yere erişmek ve dolayısıyla örneğin fonksiyonun yerel değişkenlerine ulaşmak mümkündür. Aşağıda C dilinde yazılmış bir fonksiyon göstericisi kullanan kod örneği verilmiştir: #include #include void func(int); main(){ void (*fp)(int); fp = […]

Devam

kapsülleme (encapsulation)

yazan: Şadi Evren ŞEKER genel olarak bir bilginin soyut bir yapı içerisine konulmasına verilen isimdir. En çok ağ teknolojilerinde ve nesne yönelimli programlama dünyasında kullanılır. Nesne Yönelimli Programlama için anlamı bir sınıfın (class) bilgilerinin dışarıya kapalı olması ve bu sınıfın her türlü veri iletişiminin kontrol altındaki metodlar ile yapılmasıdır. Ağ teknolojileri için anlamı, katmanlı mimaride […]

Devam

bit (ikil)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir. bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin […]

Devam

Oluşum (Composition) ve Struct (yapılar)

C ile oluşum (composition) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Oluşum Composition, bir şeyin ufak parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulması anlamına gelmektedir. Buna göre örneğin bir araba, motor, koltuklar, tekerlekler vs. gibi parçalardan oluşmaktadır. Programlama dillerinde modellenmek istenen varlık alt varlıklara bölünebiliyorsa, composition kullanılarak modellenebilir. Bu yaklaşım nesne yönelimli programlama dillerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak nesne yönelimli […]

Devam

Pointer (Gösterici) ve Diziler (Arrays)

Pointerlar ve kullanımları Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pointer (gösterici) basitçe bir değişkenin bir hafıza alanını göstermesi demektir. C dilinde pointerlar: Veritipi *pointeradi; Şeklinde tanımlanır. Burada veritipi int, char, float gibi değişken tipleridir. Pointer adı ise bir değişken adının taşıması gereken özellikleri taşıyan ve tanımlandığı scope (geçerlilik alanında) yaşayacak olan değişken adıdır. Bir değişkenin başına […]

Devam

Stack (Yığın)

Stack (Yığın) Tek taraflı giriş ve çıkışlara açık olan. İlk giren son çıkar LIFO (Last in First Out) mantığı ile çalışan bir ADT örneğidir. Temelde iki veya üç fonksiyonu bulunur bunlar: Push -> Stack içerisine bir bilgi koymaya (Stack’in en tepesine koyar) Pop -> Stack içerisinden bir bilgi almaya (Stack’in en tepesinden alır) Top -> […]

Devam

Abstract Data Type (ADT – Soyut Veri Tipleri)

ADT, bilgisayar bilimlerinde bir grup veriyi ve bu veri üzerinde yapılabilecek işlemleri düzenleyen yapının adıdır. Soyutluk kelimes, veri yapısının bir tasarım olması ve kullanıcı için, yapının içinin tamamen soyut olması, kullanan kişilerin bu veri tipinin uygulama detayları ile ilgili bilgisinin olmasını gerektirmemesidir. Örnek soyut veri tipleri olarak bağlı liste , yığın (stack) , sıra ( […]

Devam

Linked List (Linkli Liste veya Bağlı Liste)

Linked List (Linkli Liste veya Bağlı Liste) Yazan:Şadi Evren ŞEKER Bağlı liste herhangi bir tipten node’ların (düğümlerin) yine kendi tiplerinden düğümlere işaret etmesi (point) ile oluşan zincire verilen isimdir. Buna göre her düğümde kendi tipinden bir pointer olacak ve bu pointerlar ile düğümler birbirine aşağıdaki şekilde bağlanacaktır. Linked List’in avantajı, hafızayı dinamik olarak kullanmasıdır. Buna […]

Devam