Yazan : Şadi Evren ŞEKER

İki kaziye (önerme) arasındaki farklılık durumuna göre çalışan operatördür. Yani sonuçların aynılığı durumunda yanlış, farklılığı durumunda doğru döndüren operatördür. Basitçe ikili tabanda iki sayının (bit) farklı olup olmadığını kontrol için de kullanılabilir.

Dilimizde bu işlemi karşılayan kelime “yahut” kelimesidir. Yani a yahut b doğruysanın anlamı a veya b’den birisi doğru diğeri yanlış olacak demektir (ikisi de doğru veya ikisi de yanlış olamaz)

Giren sayılar aynı ise 0, farklı ise 1 sonucu üretir. Aşağıda doğruluk tablosu verilmiştir:

A B Xor
-------
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir