Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde işletim sistemi tasarımı konusunda geçen ve kaynaklar üzerindeki kilitlenmeyi (deadlock)engelleme amaçlı algoritmadır. Algoritma Dijkstra tarafından geliştirilmiştir.

Algoritmanın temel 3 durumu ve 2 şartı bulunur:

Bilmesi gerekenler:

 1. Her işlem (process) ne kadar kaynağa ihtiyaç duyar?

 2. Her işlem (process) şu anda ne kadar kaynağı elinde tutmaktadır?

 3. Şu anda ne kadar kaynak ulaşılabilir durumdadır?

Yukarıdaki bu bilgileri bildikten sonra kaynak ayrılması sırasında aşağıdaki şartları uygular:

 1. Şayet talep edilen kaynak, azami kaynaktan (maximum) fazla ise izin verme

 2. Şayet talep edilen kaynak eldeki kaynaktan fazla ise, kaynak boşalana kadar işlemi (process) beklet.

Yukarıdaki algoritma detayında, kaynak olarak geçen değer, işletim sistemi için herhangi bir şey olabilir (hafıza (RAM), giriş çıkış işlemleri (I/O), gerçek sistemler için çalışma zamanı gibi)

Banker algoritması ayrıca çalışması sırasında yukarıdaki takipleri yapabilmek için bazı veri yapılarına ihtiyaç duyar. Aşağıdaki veri yapıları için n, sistemdeki işlem (process) sayısı ve m birbirinden farklı kaynak sayısı (resource) olmak üzere:

Müsait : m adet elemanı olan bir dizidir. Dizinin her elemanı o kaynak tipinden ne kadar müsait olduğunu tutar. Örneğin M[i] = 5 değerinin anlamı, i kaynak tipinden beşinin müsait olduğudur.

Azami : iki boyutlu dizi ile tutulur ve n x m boyutlarındadır. Her işlem için ilgili kaynaktan ne kadar ayrım yapıldığı dizide işaretlenir. Örneğin Az[2][3]=5 gösteriminin anlamı, 2. işlemin 3. kaynak üzerinde 5 birimlik ayrım hakkı olduğudur. Diğer bir deyişle 2. işlem, 3. kaynaktan 5 birimden fazla kullanmaz, kullanmak istemez, kullanamaz.

Ayrım : yine iki boyutlu bir dizidir ve yine boyutu n x m olarak tutulur. Her işlemin her kaynağın ne kadarını kullandığını gösterir. Örneğin Ay[2][3] = 4 gösteriminin anlamı, o anda, 2. işlemin 3. kaynaktan 4 birim kullanıyor olduğudur (ayırmış olduğudur).

İhtiyaç: Benzer şekilde nxm boyutlarında bir dizi olarak tutulur ve her işlemin her kaynaktan ne kadar ihtiyaç duyduğunu tutar. Örneğin İ[2][3] = 1 gösteriminin anlamı, 2. işlemin, 3. kaynaktan 1 birim ihtiyacı olduğudur.

Algoritmanın çıktısı güvenli veya değildir (safe state, unsafe state). Buna göre algoritma, işlemlerin çalışıp bitme ihtimali varsa güvenli sonucunu döndürürken, işlemler, birbirini kilitliyorsa bu durumda güvensiz sonucunu döndürür.

Hesaplama:

Algoritma, güveni veya güvensiz sonucuna ulaşmak için adıma bağlı olarak, aşağıdaki hesaplamaları yapar:

Müsait = Müsait – İhtiyaç

Ayrım = Ayrım + İhtiyaç

İhtiyaç = Azami – Ayrım

Bu durumu bir örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin A,B,C isimli üç kaynağımız olsun ve bu kaynakların müsaitlik durumları aşağıdaki şekilde olsun:

Kaynaklar
 A B C
10 5 7

Ayrıca 5 adet işlemimiz olsun ve bu işlemlerin anlık olarak azami ihtiyaçları, ayrılmış olan kaynaklar ve ihtiyaçları aşağıda verildiği gibi olsun:

   Azami    Ayrım
   A B C    A B C
P0  7 5 3    0 1 0
P1  3 2 2    2 0 0
P2  9 0 2    3 0 2
P3  2 2 2    2 1 1
P4  4 3 3    0 0 2

Soru bu durumun güvenli bir durum olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle acaba bir kilitlenme riski bulunur mu? Öncelikle yukarıdaki ayrım tablosunda bulunan kaynakları toplayalım:

A kaynağı için : 0 + 2 + 3 + 2 + 0 = 7

B kaynağı için : 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2

C kaynağı için : 0 + 0 + 2 + 1 + 2 = 5

yukarıdaki toplama işlemleri, ilgili kayakatan, başlangıçta ayrılmış miktarların toplamıdır ve kaynağın bulunduğu kolonun toplanması ile bulunabilir.

Şimdi başlangıçtaki kaynak miktarından bu toplamları çıkararak başlangıçta bir işlemin çalışması için müsait kaynakları bulalım:

A : 10 – 7 = 3

B : 5 – 2 = 3

C: 7 – 5 = 2

Bu kaynaklarla başlayarak acaba sistem kilitlenme olmadan çalışabilir mi?

Yukarıda verilen değerlerin üzerinden ihtiyaç tablomuzu hesaplayalım:

   Azami  -  Ayrım  = İhtiyaç
   A B C    A B C    A B C
P0  7 5 3    0 1 0    7 4 3
P1  3 2 2    2 0 0    1 2 2
P2  9 0 2    3 0 2    6 0 0
P3  2 2 2    2 1 1    0 1 1
P4  4 3 3    0 0 2    4 3 1

Yukarıdaki işlemden anlaşılacağı üzere Azami tablosundan, Ayrım tablosu çıkarılmış ve ihtiyaçlar bulunmuştur.

Bu durumda, sistem güvenli denilebilir çünkü ihtiyaç tablosundaki hiçbir değer, müsait dizimizdeki değeri geçmemektedir. Demek ki sistem bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir.

Bu durumun daha iyi anlaşılması için P1, P2, P3, P4, P0 sırası ile çalışmayı görelim:

   Azami  -  Ayrım =  İhtiyaç Müsait
   A B C    A B C    A B C      A B C
P1  3 2 2    2 0 0    1 2 2  3 3 2  3 3 2
P3  2 2 2    2 1 1    0 1 1  5 3 2
P4  4 3 3    0 0 2    4 3 1  7 4 3
P2  9 0 2    3 0 2    6 0 0  7 4 5
P0  7 5 3    0 1 0    7 4 3  10 4 7
                   10 5 7<<< Kaynaklar

Görüldüğü üzere işlemlerin sonucunda ilk kaynak değerlerine geri dönülmüştür (aslında bütün işlemler bitince müsait olan kaynak değeri, başlangıçtaki değerdir).
Yukarıdaki çalışma sırası (yani P1, P2, P3, P4, P0 sırası) güvenli çalışma olarak kabul edilir. Örneğimizi biraz daha ilerletelim :
Acaba P1 işlemi (1,0,2) ihtiyacında olsaydı yine de güvenli durumda olur muyduk?
İhtiyaç kontrolümüz (1,0,2)<= (1,2,2) olacaktı
ve müsait durumumuz : (1,0,2)<= (3 3 2) olacaktı
Bu durumda tablomuz aşağıdaki şekilde olabilirdi:

   Azami   Ayrım   İhtiyaç Müsait
   A B C    A B C   A B C  A B C
P0  7 5 3    0 1 0    7 4 3   2 3 0<<<
P1  3 2 2    3 0 2<<<  0 2 0<<<
P2  9 0 2    3 0 2    6 0 0
P3  2 2 2    2 1 1    0 1 1
P4  4 3 3    0 0 2    4 3 1

Bu durum güvenli midir?
Evet !
Çalışma sırası olarak P1, P3, P4, P0 ve P2 sırasında olması durumunda işlemler kilitlenme olmaksızın başarı ile çalışacaktır. Örneğin P4 için ihtiyacı (3,3,0) olarak yeniden ayarlasaydık güvenli bir durum elde edemeyecektik çünkü bu adımdaki (3,3,0) değeri o anda müsait olan (2,3,0) değerinden büyük olacaktı ve işlem (process)çalışamayacaktı.

 

Yorumlar

 1. tolga

  hocam banker algoritmasında “Bu durumun daha iyi anlaşılması için P1, P2, P3, P4, P0 sırası ile çalışmayı görelim:” kısmındaki sıralamayı neye göre yapıyoruz ?

 2. tolga

  ilk örnek için hocam sıralama şu şekilde de P1-P3-P4-P2-P0 olursa algoritmanın ihtiyacını karşılıyor. Sizin süreç sıralamanız ile bizim vermiş olduğumuz süreç sıralaması arasındaki fark nedir?

 3. bilgisay

  Bir fark yok. Banker algoritması, bu işlemlerin bu kaynaklarla ve ihtiyaçlarla güvenli bir şekilde çalışabileceğini ifade ediyor. Bunu sizin ilk yorumunuzda belirttiğiniz adıma kadar zaten bulduk (yani güvenli ilan ettik) sonraki durum sadece ‘biz böyle bulduk ama acaba gerçetek güvenli mi?’ sorusuna cevap bulmak için çalıştırılmış örnek bir senaryodur. Başka senaryolarda da bu işlemler çalışabilir. Yani sizin verdiğiniz örnek veya bir başka örnekte de çalışma olabilir.

  Çalışma sırasına göre tıkanma da olabilir. Yani sistem kaynakları bu işlemleri çalıştırmak için yeterli olsa bile, yanlış bir sıra ile işlemler çalıştırıldığında kilitlenme olabilir. İşte bu yüzden ikinci aşamadaki örnek senaryo için deneme yapılmıştır.

  Aslında literatürde bu duruma ‘hypothetical set of requests’ (farazi talep sırası) ismi verilir. Ve işlemlerin geliş sırasına göre güvenli (safe) veya güvensiz (unsafe) durumu incelenir. Dediğim gibi faklı bir sırada da güvenli olabilir, bir farklı sırada ise güvensiz olabilir, algoritma bunu sınamak için var zaten.

 4. akd

  Merhabalar 🙂

  “Bu durumda, sistem güvenli denilebilir çünkü ihtiyaç tablosundaki hiçbir değer, müsait dizimizdeki değeri geçmemektedir. Demek ki sistem bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir.”

  demişsiniz buna nasıl karar verdiniz açıklayabilir misiniz?

 5. Gürkan

  Yukarıdaki çalışma sırası (yani P1, P2, P3, P4, P0 sırası)
  Hocam belki inanmayacaksınız ama yarım saattir bu cümleyi çözmeye çalışıyorum. Yahu nerede var p1 p2 p3 p4 p0 hayali bir tablo mu çıkarmam gerekiyor? Yukarıda P1 P3 P4 P2 P0 sırası var. Hiç bilmediğim için aklıma bin tane ihtimal geliyor birisi şu mesela:
  A B C D E olduğunu düşünrsek, ilk ve son kalsın C Bnin yerine geçsin D C nin yerine geçsin B’de Dnin yerine geçsin.
  Eğer
  P0 p1 p2 p3 p4 olsaydı
  p0 p2 p3 p1 p4 mü olacaktı?
  Böyle bir kuıral mı var hocam?

  1. Şadi Evren ŞEKER

   Yorumlar kısmında daha önce sorulmuş bu durum (ilk soru) ve orada da cevapladığım üzere herhangi farazi (arbitrary) bir durum olarak örneklenmiştir. Tamamen farklı bir durumu da ele alabilirdiniz.

   Başarılar

 6. rabia

  Hocam merhaba benimde anlamadigim bir kisim var p1 in ihtiyacini 1,0,2 yapinca tablodaki ayni process in ihtiyaci nasil 0 2 0 oluyor ve ayrimi da nasil buldunuz? Normalde oncekinin yerine direk bu ihtiyaci yazip ayni islemleri yapmamiz gerekmiyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir