Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde şev veya eğri izdüşümü olarak geçen yansıma şekline göre bir şeklin sanki bir ışık kaynağından gölgesi düşüyormuş gibi yansımadıdır. Buna göre şekil yansıdığı düzlem üzerine eğilmiş olduğu için bu izdüşümüne şev izdüşümü adı verilir.

Yukarıdaki şekilde (x,y,z) noktasının düzlemle  açısı yapan çizginin düzlem üzerinde oluşturduğu izdüşüm gösterilmiştir. Buna göre çizginin başlangıç noktasından (x,y,zp) bir dik çizilip,  çizginin bitiş noktasınadan geçen ve düzleme düşen ikinci bir doğru elde edilir bu doğrunun düzlemi kestiği ( xp,yp,zp) noktası çizginin izdüşümünün bittiği noktadır.