Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 20:14, 9 Mayıs 2013 (EEST)

Ana üretim planlaması, genelde ERP sistemlerinin, çoğu zaman da MRP veya MRPII sistemlerinin bir alt modülü olarak görülebilir.
En basit anlamda tanımı [1] her bir mal ve her bir zaman dilimi için yapılan insan, makine, depo gibi kaynakların planlanmasıdır.

MPS aslında üç temel bölümden oluşur.

 1. Maliyet Kontrolü (Cost Control)
 2. Zamanlama ve Planlama (Scheduling & Planning)
 3. Karar Teorisi (Decision Theory)

Basitçe bir ürünün maliyeti, depolamanın maliyeti, nakiyesinin maliyeti, personel giderleri gibi kalemler için maliyet hesapları yapılır. Ardınan gelen siparişler ilk zaman girdisini oluşturur ve Karar Teorisi (Decision Theory) çalışmaya başlar. Kaynaklerın hepsini ve süreçleri planlar.

MPS kavramına, Kara Kutu (Black Box)‎ yaklaşımı ile yaklaşmak da mümkündür [2].

Girdiler

 • Tahmin Talepleri (Forecast Demand)
 • Üretim Maliyetleri (Production Costs)
 • Stok Maliyetleri (Inventory Costs)
 • Müşteri Siparişleri (Customer Orders)
 • Stok Seviyeleri (Inventory Levels)
 • Tedarik (Supply)
 • Parti Boyutları (Lot Size)
 • Gecikme Süreleri (Production Lead Time)
 • Kapasite (Capacity)

Çıktılar

 • Üretilecek Miktarlar (Amounts to be Produced)
 • Verimli Personel Sayısı (Staffing Levels)
 • Söz Verilebilir Stok Sayısı ( Quantity Available to Promise, ATP)
 • Tahmini Eldeki Miktar (Projected Available Balance)

Kaynaklar

 1.  J E Beasley, [“Master Production System”,] tarama 09 Mayıs 2013
 2.  [is MPS?”.] Inventory Solutions Logistics Corp. Tarama 09 Mayıs 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir