Metin Madenciliği (Text Mining)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde metin madenciliği (text mining) veya metin veri madenciliği (text data mining) kavramını açıklamaktır. En basit anlamda, metin madenciliği çalışmaları metni veri kaynağı olarak kabul eden veri madenciliği (data mining) çalışmasıdır diğer bir tanımla metin üzerinden yapısallaştırılmış (structured) veri elde etmeyi amaçlar. Örneğin metinlerin sınıflandırılması, bölütlenmesi (clustering), […]

Devam

BT’nin İşletmelere Etkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojilerinin (BT, Information Technology, IT) işletmelere yaptığı etkileri açıklamaktır. Temel olarak bilişim teknolojilerinin bir işletmeye etkileri aşağıdaki açılardan ele alınabilir: Ekonomik Etkileri (Economic Impacts) İşlem Maliyeti Teorisi (Transaction Cost Theory) Ajans Teorisi (Agency Cost Theory) Organizasyonel ve Davranışsal Etkiler (Organizational and Behavioral Impacts) İşletmelerin Değişim Direnci […]

Devam

Ana Üretim Planlaması (Master Manufacturing Planning)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 20:14, 9 Mayıs 2013 (EEST) Ana üretim planlaması, genelde ERP sistemlerinin, çoğu zaman da MRP veya MRPII sistemlerinin bir alt modülü olarak görülebilir. En basit anlamda tanımı [1] her bir mal ve her bir zaman dilimi için yapılan insan, makine, depo gibi kaynakların planlanmasıdır. MPS aslında üç temel bölümden oluşur. Maliyet Kontrolü (Cost Control) Zamanlama ve Planlama (Scheduling & Planning) […]

Devam

BOM (Bill of Materials) Ürün Reçetesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 04:14, 9 Mayıs 2013 (EEST) BOM kelimesi, İngilizce “Bill of Material” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve ürün reçetesi anlamındadır. Basitçe üretim yönetimi sırasında, bir ürünün meydana gelebilmesi için gereken hammadde, yarı mamül veya kısaca tedarik edilmesi gereken ürünleri belirtir. Örneğin bir ayakkabı üretimi sırasında, bir çift ayakkabı için, ayakkabının tabanı, kullanılacak olan […]

Devam

MRP

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 22:48, 8 Mayıs 2013 (EEST) MRP ingilizce, Material Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Türkçe karşılığı Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması olarak geçmektedir. Basitçe bir üretimdeki stok ve ihtiyaç planlamasını yapan entegre yazılımlara verilen isimdir. Her ne kadar yazılım dışında da bu planlamanın yapılması mümkün olsa da artık günümüzde […]

Devam

Satın Alma Yönetimi (Purchasing Management)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 01:32, 10 Mayıs 2013 (EEST) Satın Alma Yönetimi, başta bir firmanın faaliyet alanındaki üretimine yönelik olarak ihtiyacı olan hammadde ve yarı bitmiş mamül olmak üzere, firmadaki bütün satın alma işlemlerinin, istenene uygun evsafta, miktarda ve zamanda alınmasını hedefler. Konu başlıkları [gizle] 1 Satın Alma Adımları 2 Satın Alma Yönetimi Süreci 3 Satın […]

Devam

MRP II (Manufacturing Resource Planning) Üretim Kaynak Planlaması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:09, 9 Mayıs 2013 (EEST) MRP II, İngilizce “Manufacturing Resource Planning” kelimelerinin baş harflerinde oluşur ve Türkçede Üretim Kaynak Planlaması olarak geçer. Sonunda ise 2 anlamında roma rakamları ile II yazılmaktadır, bunun sebebi bir alt seviyesinde ve tarihsel olarak daha önce ortaya atılmış olan “Material Requirements Planning” kelimelerinin baş harflerinden oluşan MRP kısaltması ile karışması kaygısıdır. […]

Devam

KPI (Key Performance Indicators, Anahtar Performans Göstergeleri)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 17:23, 10 Mayıs 2013 (EEST) Anahtar Performans Göstergeleri (APG) (Key Performance Indicators, KPI), piyasaki performans ölçme için kullanılan genel ve kapsayıcı terimin adıdır.[1] Performans değerlendirmesi için en kritik noktalardan birisi, başarının tanımının doğru yapılmasıdır. Genelde başarı, stratejik hedefler doğrultusunda atılan adımlar olarak görülebilir[2]. Ancak stratejik seviyede zayıf olan şirketler için daha basit hedefler […]

Devam

Availability (Kullandırım)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:50, 10 Mayıs 2013 (EEST) Kullandırım (availability), performans değerlendirme kriterlerinde geçen bir Anahtar Performans Göstergesidir (APG, Key Performance Indicator, KPI) ve genelde bilişim sektörü tarafından ve MIS çalışmalarında kullanılır. Konu başlıkları [gizle] 1 Hesaplanması 2 Ek Kavramlar 3 Örnek 4 Yorumlar ve Sorular [düzenle] Hesaplanması En basit hesaplanma şekli, […]

Devam

SDLC

Yazan:Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:31, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, İngilizcedeki Software Development Life Cycle (SDLC) yani Türkçe karşılığı ile yazılım geliştirme hayat dairesini (yaşam döngüsünü) açıklamaktır. Her geliştirme işlemi özellikle de ürün geliştirme işlemi belirli aşamalar içerir. Yazılımların da birer ürün olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda nasıl bir otomobil, bir uçak veya bir televizyonun […]

Devam