Sınıflandırma (Classification)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimleri ve iş zekası (business intelligence) gibi disiplinlerin ortak çalışma alanlarından olan veri madenciliği (data mining) konusunda kullanılan metotlardan birisi olan sınıflandırma (classification) kavramını açıklamaktır. Sınıflandırma kavramı, basitçe bir veri kümesi (data set) üzerinde tanımlı olan çeşitli sınıflar arasında veriyi dağıtmaktır. Sınıflandırma algoritmaları, verilen eğitim kümesinden […]

Devam

Belief Propogation (İnanç Yayılımı)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Türkçede inanç yayılması (veya iman neşri) olarak çevrilebilecek belief propagation konusu, bilgisayar bilimlerinde, makine öğrenmesi (machine learning) konusunun altında değerlendirilebilir. Algoritma ilk olarak Judea Pearl tarafından 1982 yılında yayınlanan makalesinde duyurulmuştur. Pearl, Judea (1982). “Reverend Bayes on inference engines: A distributed hierarchical approach”. Proceedings of the Second National Conference on […]

Devam

Elektronik kod defteri şekli (Electronic Code Book Mode)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Blok şifreleme yöntemlerinin (block cipher) en basitidir. Verilen bir açık mesaj, bloklara bölünür. Bölünmüş mesaj ayrı ayrı parçalar olarak şifrelenir ve şifreli mesaj elde edilir. ECB modundaki bir şifrelemede, şifrelenen bloklar arasında bir ilişki söz konusu değildir. Her blok tek başına şifrelenir ve şifreli mesaj bu blokların birleşmiş halidir. Bu […]

Devam

Principal Component Analysis

Principal Component Analysis (PCA), Temel Bileşen Analizi Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde boyut indirmeye yarayan bir yöntemdir. Kısaca iki bilgi arasında bir bağlantı varsa bu bağlantı sayesinde iki veriden birisini tutmak ve bağlantıyı tutmak iki bilginin de geri bulunabilmesini sağlar. Kısaca PCA olarak da ifade edilen bu terime göre bir veri kümesinin (veri […]

Devam

Tekil Değer Ayrışımı (Singular Value Decomposition)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Lineer Cebir (Linear Algebra) konusunda kullanılan ve reel veya kompleks matrisler üzerinde ayrıştırmaya yarayan önemli bir konudur. Basitçe bir matrisi 3 parçaya ayırarak tutar ve bu üç parçayı kullanarak aynı matrisin yeniden elde edilmesini sağlar. M = UΣV U, vahid masfuf (üniter matris, unitary matrix) olmaktadır V matrisi, M matrisinin […]

Devam

Bayes Ağları (Bayesian Network)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde veri modelleme ve durum geçişi ifade etmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Literatürde bayes network veya blief network (inanç ağı) olarak da geçen ağların özelliğ istatistiksel ağlar olmaları ve düğümler (nodes) arası geçiş yapan kolların (edges) istatistiksel kararlara göre seçilmesidir. Bayes ağları yönlü dönüşsüz ağlardır (directed acyclic network) ve […]

Devam

Self Organizing Maps (Özdüzenleyici Haritalar)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Özdüzenleyici haritalar, yapay sinir ağlarının özel bir biçimidir ve eğitimleri sırasında gözetimsiz eğtim kullanılmaktadır. İlk kez Kohonen ismindeki finlandiyalı bilim adamı tarafından geliştirildiği için kohonen haritası (kohonen map) ismi de verilen bu ağlar diğer bütün yapay sinir ağları gibi iki farklı şekilde çalışmaktadır. İlk çalışma şeklinde sistem kendini eğitmektedir. Bu […]

Devam

K-Ortalama Algoritması (K-Means Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kümeleme (clustering) kullanılan algoritmalardan birisidir. Amaç özellik çıkarımı (Feature extraction) yapılmış bir grup verinin birden fazla küme özelliğine göre hangi kümeye ait olduğunun bulunmasıdır. Kullanılan matematiksel yöntem her sınıf için merkez belirlenen noktaya uzaklığa (aynı zamanda bu hata miktarıdır) göre yeni kümelerin yerleştirilmesidir. Algoritma temel olarak 4 aşamadan oluşur: Küme merkezlerinin belirlenmesi Merkez dışındaki […]

Devam

Doğrusal olmayan DVM ( Non-linear SVM)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER <a href= “http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/”>Destekçi vektör makinelerinde (Support vector machines)</a> ayrım bir aşırıdüzlem (hyperplane) üzerinde iki grubu ayırdan bir doğru ve bu doğruya bağlı bir tolerans (offset) ile yapılmaktadır. Ancak bu durum her zaman beklendiği kadar iyi sonuç vermeyebilir. Örneğin aşağıdaki şekilde doğrusal bir ayrım yapılması durumunda yanlış sınıflandırma yapılan örnekler (misclassification) […]

Devam

Çok sınıflı DVM ( Multiclass SVM)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilindiği üzere destekçi vektör makinaları ( Support Vector Machine ) iki sınıfın ayrılmasında kullanılmaktadır. Yani bir DVM marifetiyle iki sınıf belirli bir tolerans (offset) değerinde birbirinden ayrılmakta ve bu ayrım sonunda çıkarılmış olan öznitelik vektörlerine (feature vectors) göre aşırıdüzlem (hyperplane) üzerinde iki düzlem elde edilmektedir. Çok sınıflı DVM ile kast […]

Devam