Imputation (Töhmet)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimlerinde özellikle veri madenciliği (data mining) konularında eksik verilerle karşılaşılması halinde bir çözüm olarak bu eksik verilerin töhmet edilmesi (yerine uygun verilerin üretilmesi, imputation) yöntemini açıklamaktır. Töhmet, sözlükte olmayan birşeyin yüklenmesi anlamındadır. Örneğin olmayan bir suçun birisine yüklenmesine töhmet altında bırakmak denilebilir. Bu anlamda vir veri […]

Devam

Map Reduce (Haritalama İndirgeme)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, map-reduce (haritalama ve indirgeme) yaklaşımını açıklamaktır. Basitçe bir veri kaynağının birden fazla parçaya bölünerek, paralel işlendiği (map) ve ardındna tek bir kaynağa geri indirgendiği sistemlerdir. Örneğin elimizde bir veri kaynağı olarak iki cümle bulunsun: C1: “Ali topu at” C2: “Ali ip atla” Bu iki cümle için bir […]

Devam

Map-Reduce (Bindirme-Biriktirme)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimlerinde, özellikle son dönemde oldukça kullanışlı hale gelen Map-Reduce, bindirme – biriktirme tipi yaklaşımı açıklamaktır. Aslında basitçe iki tip işlem, veri kaynağı üzerine uygulanmaktadır. Bindirme tipi fonksiyonlar (map style functions) Biriktirme tipi fonksiyonlar (Accumulator style functions) Bu iki tip fonksiyon verinin dağılımına göre farklı şekillerde uygulanabilir […]

Devam

Graph Veritabanı Karşılaştırmaları

Yazan: İsmet BAHADIR Özet Bu doküman AllegroGraph, Virtuoso, 4store, Bigdata, Mulgara, Oracle ve OWLIM veritabanlarının karşılaştırılmasını içermektedir. Doküman 3 kısımda hazırlanmıştır. İlk kısımda belirtilen veritabanları hakkında genel bilgi verilmiş, ikinci kısımda da karşılaştırma matrisi sunulmuş ve son kısımda da veritabanlarının performansları değerlendirilmiştir. Veritabanları AllegroGraph AllegroGraph kapalı-kodlu, modern, yüksek performanslı, kalıcı bir graph veritabanıdır. AllegroGraph hafızayı […]

Devam

Graph ve RDF Veritabanları

Yazan : İsmet BAHADIR Özet Bu doküman Graph ve RDF veritabanları hakkında genel bilgi sunmaktadır. Doküman 4 kısımda hazırlanmıştır. İlk kısımda Graph veritabanları ve tanımları açıklanmış, ikinci kısımda RDF veri tabanları açıklanmış, üçüncü kısımda Graph veritabanlarına örnekler verilmiş ve kısa açıklamalar ile resmi web siteleri sunulmuş ve son bölümde de RDF veritabanlarına örnekler verilmiş ve […]

Devam

4NF Dördüncü Normal Şekil (Fourth Normal Form)

4NF Dördüncü Normal Şekil (Fourth Normal Form) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, veri tabanı normalleştirme şekillerinden birisi olan dördüncü normal şekli (fourth normal form, 4NF) izah etmektir. Boyce Codd Normal Form (BCNF) olarak bilinen normal şekilden bir sonraki aşama olarak görülebilir. Dördüncğ normal şekle kadar olan en gelişmiş kaygı, fonksiyonel bağımlılıklardır (functional dependency). […]

Devam

Normalleştirme (Normalisation, Normalizasyon)

Normalleştirme (Normalisation, Normalizasyon) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, site üzerinde daha önceden anlatılmış olan birinci normal form (1NF), ikinci normal form (2NF) ve üçüncü normal form (3NF) konularını kapsayan bir örnek çözmektir. Genel olarak çok sayıda sınav sorusunda normalleştirme için hayali bazı tablolar sunulur ve bu tabloların normalleştirilmesi (normalizasyonu) istenir. Örnek olarak aşağıdaki […]

Devam

Büyük Tablo (Big Table)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Google tarafından geliştirilen ve arama motoru tasarımında kullanılan yaklaşımdır. Kısaca amaç, web sayfalarının daha başarılı bir şekilde depolanması (storing), bulunması (finding) ve güncellenmesidir (updating) . Google’ın konuya yaklaşımı, ucuz bilgisayarlar tarafından yüksek miktarda verinin tutulması ve işlenmesi yönündedir. Bu yaklaşımın genel bir görüntüsü aşağıdaki şekilde çizilebilir: Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, bir […]

Devam

İç / Dış Birleştirme (Inner / Outer Anti Semi Join)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde özellikle veri tabanı (databases) konusunda geçen bu kavramlar, iki tablonun birleşmesi sırasında bir tabloda bulunmayan kayıtlar için nasıl bir yol izleneceğini anlatırlar. Bilindiği üzere iki tablonun birleşmesi (join) aslında iki tabloda bulunan kayıtlar için bir kartezyen çarpım (cartesian product) alınması işlemidir. Bir işlemin sadece Kartezyen çarpımının alınması ile […]

Devam

OLEDB

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce olarak object linking and embedding database kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir veritabanı terimidir. Aslında OLE terimi (object linking and embedding) Microsoft firması tarafından kazandırılan ve uygulama geliştirme sırasında bir varlığı programa bağlamaya yarayan mantıktır. Örneğin bir prograda bulunan bir resim, programın içerisine dahil edilip çalıştırılabilir kodun (executable code) bir […]

Devam