Genetik Programlama (Genetic Programming)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Genetik programlama, yapay zeka çalışmaları altında kabul edilebilecek ve doğal süreçlerin ve mutasyon gibi genetik fonksiyonların bilgisayar problemlerine uygulanması ile sonuç elde etmeyi hedefleyen yaklaşımın adıdır. Belirli bir hedef fonksiyonun sonuca ulaşması için bilgisayar programlarının nasıl çalışması gerektiğini bulmayı hedefleyen makine öğrenmesi (machine learning) yaklaşımıdır denilebilir. Genetik algoritmaların (genetic algorithms) […]

Devam

Emirli Programlama (Imperative Programming)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, programlama dillerini sınıflandırmak ve bir programlama dilinin özelliklerini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Genellikle literatürde prosedürel programlama (procedural programming) olarak da geçmektedir. Emirli programlama ile kastedilen, bir programlama dilindeki komutların satır satır emirlerden oluşmasıdır. Örneğin bir robota komut verecek olsaydık: Kolu 10 derece sağa döndür 2 metre yürü […]

Devam

Polynomials (Çokterimliler)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pekçok temel bilim ve mühendislik için oldukça önemli olan polinomlar (çok terimliler) basitçe bir değerin tek bilinmyenli farklı üssel terimlerle ifade edilmesidir. Bir polinomda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri bulunabilir. Bir polinomun herhangi bir bilinmeyen değerinin bölme işleminde bölen olması (rasyonel sayının paydası olması) durumunda bu ifade polinom olmaktan çıkar. […]

Devam

Anlambilimsel Tertip (Semantic Composition)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Doğal dil işleme çalışmaları sırasında bir metinden (derlem (corpus) , paragraf , cümle veya kelimeden) çıkarılan anlamın bilgisayar tarafından bir şekilde modellenmesi gerekmektedir. Bu modelleme sırasında kullanılan gösterim çeşitlerine anlambilimsel tertip ismi verilir. Anlambilimsel dilbilgisi (semantic grammer) kadar kesin kuralları olmayan bu gösterim şekillerinde çoğu zaman doğru veya yanlış kaygısı […]

Devam

Factorial (Faktöriyel)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde sıkça kullanılan bir örnek olan faktöriyel fonksiyonu yapısı itibari ile özyineli (recursive) bir fonksiyondur. Yani fonksiyonun çözümünde yine kendisi cinsinden yazılma şansı vardır. Faktoriyel fonksiyonunun tanımını şu şekilde yapabiliriz: n! = n (n-1) (n-2) … 1 Yanibasitçe faktöriyel fonksiyonu herhangi bir sayı için 1’den o sayıya kadar olan […]

Devam

Devamsal Geçiş Tarzı (Continuation-passing style, CPS)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Fonksiyonel programlamada kullanılan fonksiyon tarzlarından birisidir. Buna göre bu tarzda yazılmış olan bir fonksiyon doğrudan değer döndürmek yerine, ilave bir parametre ile fonksiyondaki hesaplamaları taşır. Devamsal geçiş tarzında yazılan bir fonksiyon çağrıldığı zaman ilave olarak bir prosedür verilerek bu fonksiyonun dönüş değerine yazılır. Doğrudan çağırmada dahili olark yapılan bazı işlemler devamsal […]

Devam