Graph Veritabanı Karşılaştırmaları

Yazan: İsmet BAHADIR Özet Bu doküman AllegroGraph, Virtuoso, 4store, Bigdata, Mulgara, Oracle ve OWLIM veritabanlarının karşılaştırılmasını içermektedir. Doküman 3 kısımda hazırlanmıştır. İlk kısımda belirtilen veritabanları hakkında genel bilgi verilmiş, ikinci kısımda da karşılaştırma matrisi sunulmuş ve son kısımda da veritabanlarının performansları değerlendirilmiştir. Veritabanları AllegroGraph AllegroGraph kapalı-kodlu, modern, yüksek performanslı, kalıcı bir graph veritabanıdır. AllegroGraph hafızayı […]

Devam

Hesaplamalı Geometri (Computational Geometry)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, geometri konusunun bir alt kolu olan hesaplamalı geometriyi izah etmektir. Esas itibariyle mühendis kelimesinin kökü olan, hendese kelimesini büyük ölçüde karşılayan geometri kelimesinin başına hesaplamalı gibi bir kelime getirmek anlamlı değildir. Çünkü zaten geometri hesaplamalı bir çalışma alanıdır. Buradaki hesaplamalı kelimesi daha çok bilgisayar ile işlenen anlamını […]

Devam

Sierpinski Üçgeni (Sierpinski Triangle)

Orijinal ismi Sierpiński olan Polonyalı matematikçi tarafından 1915 yılında tanımlanan bu üçgen, yapı olarak özyineli (recursive) iç üçgenlerden oluşur. Kısaca üçgenin her parçası, üç adet alt üçgen oluşturacak şekilde bölünür. Örneğin aşağıdaki eşkenar üçgeni ele alalım: Bu üçgenin üç köşesinde üç ayrı üçgen oluşturarak işlemimize başlayabiliriz. Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere 3 adet siyah eşkenar üçgen […]

Devam

Bezier Eğrisi Çizen Kod

Soru: Üç noktanın koordinatlarını alarak bu noktalardan geçen eğriyi bezier algoritması ile ekrana çizen kodu yazınız. Çözen : Şadi Evren ŞEKER Çözüm: Bezier eğrisini çizebilmek için ikinci dereceden bir denkleme ihtiyaç duyulur. Burada denklemin ikinci derece olmasının sebebi 3 nokta ile çizim yapılmasının istenmesidir. Öncelikle programımızda kullanacağımız basit temel fonksiyonları kodlayalım: İki nokta verildiğinde bu […]

Devam

Bezier Eğrileri (Bezier Curves)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin bir çalışma alanı olan bilgisayar grafiklerinde kullanılan eğri biçimidir. Bezier eğri çiziminin özelliği parametrik olarak noktalar ile çalışmaları ve verilen noktalara göre bir eğri çizmesidir. Literatürde bézier curve veya bezier eğrisi olarak geçmektedir. İsmi bu hesaplama yöntemini ilk bulan Fransız matematikçiden gelmektedir. Bezier eğrilerinin boyutlarından bahsetmek doğrudur. Buna […]

Devam

Rendering (Görselleştirme)

Yazan: Tuğçe Doğan 1. Rendering nedir? Bilgisayar programları yardımıyla bir modelden resim yaratma sürecine “rendering” (görselleştirme) adı verilir. Model, 3 boyutlu nesnelerin katı bir biçimde tanımlı bir dil veya veri yapısının tanımıdır. Model, geometri, bakış açısı, (texture) doku özelliği, ışıklandırma ve gölgelendirme bilgileri içerebilir. Resim ise dijital resim veya taramalı/ızgara grafik resimdir. Rendering aynı zamanda […]

Devam

Splines (Şeritler)

Yazan : Selim Aksu 1.Spline Çizim terminolojisinde Spline, noktalar kümesi tarafından belirlenen düzgün bir eğri oluşturmak için kullanılan esnek bir şerittir. Şerit boyunca dağıtılmış birçok küçük ağırlıklar, çizim masasında sabit konumda duran bir eğri oluşmasını sağlarlar. Spline’lar genelde endüstriyel tasarımda kullanılır. (otomobil, gemi, uçak, uzay aracı gövdeleri, ürün tasarımı gibi.) 1.1 Spline Eğrileri Spline eğrileri […]

Devam

Texture Filtering (Doku Süzme)

Yazan : Mine Bilgiç Bilgisayar grafiklerinde, doku süzme civardaki doku imgeciklerinin rengini kullanarak (doku kaplanmış) texture mapped imgecikler için doku rengini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kısaca, doku imgeciklerini daha küçük imgecikler haline bölerek beraber harmanlar. Doku süzme için bir başka terim ise doku yumuşatmadır. Doku süzmenin birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerin miktarı, hesap karmaşıklığı […]

Devam

Eşyönsüz Süzme (ANISOTROPIC FILTERING)

Yazan : Mine Bilgiç Eşyönsüz süzme, üç boyutlu bilgisayar grafiklerinde kamera açısına bağlı olarak dokunun iz düşümünün dik olmadığı durumlarda ve farklı açılardan bakıldığında yüzeyler üzerindeki görüntü kalitesini yükseltmek için kullanılan bir metottur. İki doğrusal ve üç doğrusal süzme’de olduğu gibi aliasing etkilerini ortadan kaldırırken, bir yandan buğulanmayı azaltma ve uç görüntüleme açılarında detayların korunması […]

Devam

3 Boyutlu Şekil Dönüşümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde bir şeklin dönüştürülmesi sırasında aşağıdaki 3 işlemden birisi yapılabilir: içerik 3 boyutlu uzayda şekil taşıma 3 boyutlu uzayda şekil döndürme Eksene paralel doğru etrafında şekil döndürme Eksene paralel olmayan doğru etrafında şekil döndürme 3 boyutlu şekil ölçekleme Taşıma (Translation) Döndürme (Rotation) Ölçekleme (Scaling) Yukarıdaki bu işlemlerin 2 boyutlu […]

Devam