Örnek C++ Sınıf İlişkileri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili üzerinden, bazı sınıf ve nesne ilişkilerini anlatmaktır. Örnek olarak, aşağıda, şekli verilen diyagramı ele alalım: Yukarıdaki bu şekilde, köşeli kutular içerisinde yazılan bilgiler, sınıf (class) bilgileridir. Yuvarlak köşeli kutular içerisinde ise, bu sınıflardan türetilmiş nesneler (objects) görülmektedir. Son olarak kalın ok, ISA ilişkisini, yani miras […]

Devam

C++ ve Nesne Yönelimli Programlama

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili üzerinden, nesne yönelimli programlamaya hızlı bir başlangıç yapmaktır. Yazı, C dilini bilen kişileri hedef alarak hazırlanmıştır. C++ dili, gelişimi itibariyle, C dilinin bir devamı niteliğindedir ve C dilinde bulunan bütün özellikleri desteklemek gibi bir problemli bulunur. Bu problem, C++ dilinin tam olarak nesne […]

Devam

C++ Giriş

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C bilen kişiler için C++ diline hızlı bir başlangıç yapmaktır. Bu yazıda, C++ dilinin, temel özelliklerinden bahsedilecektir. Yazıda eğitim amaçlı olarak hazırlanan bir kod üzerinden temel C++ kavramları açıklanırken, C++ dilinin, nesne yönelimli programlama özellikleri, farklı bir yazıda ele alınmıştır. Lütfen bu yazı için “C++ […]

Devam

Visual C++ 2010

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio paketinin C ve C++ dillerinin kullanıldığı Visual C++ programının 2010 sürümüne hızlı bir başlangıç yapmaktır. Genel olarak hem C hem de C++ dillerini desteklemekte olduğu için, bu yazıda önce C ile kodlama yapılacak ardından C++ dili anlatılacaktır. Visual C++ Express sürümünü ilk […]

Devam