Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Veri iletişiminde veya resim, ses ve hareketli görüntüler gibi çoklu ortam kayıtlarında verinin bozulması sonucu oluşan gürültü çeşitlerinden bir tanesidir.

Buna göre verideki bozulan bilgi rastgeledir. Yani verinin herhangi bir kısmı bozulmuş olabilir. Ancak bozulmanın tekdüze olması (uniform) bozulmadaki dağılım çıkarıldığında aşağıdakine benzer bir grafik oluşturmasını zorunlu kılar.

Yukarıda da görüldüğü üzere dağılım a ile b arasındaki bütün ihtimaller için aynı miktardadır.

Bunu bir resim işleme uygulaması için düşünecek olursak resim üzerinden rastgele seçilmiş n tane imgeciğin (pixel) yine yukarıdaki kurala uygun olarak üretilmiş rastgele bir gürültü kadar bozulması olarak yorumlayabiliriz.

Aşağıdaki resimde uygulanan bu bozulma görülmektedir:

Yukarıdaki orjinal resime-47 ile +47 arasında bir uniform gürültü uygulanmış hali aşağıdadır (a=-47, b= +7)

Görüldüğü üzere resimdeki bozulan noktalar tamamen rastgeledir ve bozulma oranı rastgele olarak hesaplanmaktadır. Ancak bozulma oranlarının histogramı çizildiğinde:

yukarıda görüldüğü üzere 700 değeri civarında bir dağılım elde edilir. Bu dağılımın tam düz olmamasının sebebi yeteri kadar veri üretilememiş olmasıdır. Yani sonsuz miktarda sayı üretildiğinde düz bir hat elde edilebilir ancak C dilinde yazılıp gürültü uygulanan bu programda C dilindeki rastgele sayı üreticisinin (random number generator) tam düzgün çalışmaması veya üretilen sayıların çok fazla olmamasından dolayı tam bir dağılım elde edilememiş olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir