Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Doğrusal cebirde (Linear Algebra) kullanılan bu matris çeşidi, anlam olarak bölünemez (vahid) anlamında olan uniter yapıdaki  matrislerdir.

Tanımında, şayet bir matrisin tersyüz eşleniği (conjugate transpose) kendisi ile çarpıldığında birim matris (Identity matrix) elde ediliyorsa bu matrise uniter matris ismi verilir. Genellikle U harfi ile gösterilir.

U*U = UU* = I

Ayrıca bu matrisler için aşağıdaki özelilkler söylenebilir:

Üniter bir matrisin tersi (Inverse) o matrisin tersyüz eşleniğine eşittir : U-1 = U*

Üniter matrisin determinantı 1’dir : |det(U)| = 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir