Yazan :Şadi Evren ŞEKER

Stochastic Process kelimesini kısaca tesadüfi değişkenlere (random variables) bağlı süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu terimi Türkçede rastgele süreç olarak kullananlar da bulunmaktadır. Olasılık biliminde iki farklı tanımı bulunur:

  1. Rasgele çıktı üreten bir seri olay veya süreç

  2. Bir olasılık dağılımıyla tanımlanabilen süreçler

Daha kesin bir tanımı için Stochastic Süreç, olasılık uzayı (Ω, S, Pr) üzerinde tanımlı rastgele değişken (random variable) X ‘lerin sekansıdır. Öyleki her X için bir I → D fonksiyonu tanımlıdır.

Bu modelde I → D bağlantısındaki D, yan etki alanı (codomain) uzayını ve I codomainde tanımlı fonksiyonları ifade etmektedir.

(Ω, S, Pr) sisteminde Pr. Olasılık değerleri, S fonksiyonlar kümesini ve Ω ihtimaller kümesini göstermektedir. Yani P (Ω )=1 olmalıdır.

Stochastic process, ayrık (kesikli, discrete) veya sürekli (continous) olabilir.

Örneğin discerete time için random variableların alabileceği değerler, {0, 1, 2, 3, …}. olurken continous time için bir fonksiyon ya da zaman parametresi olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir