Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimleri ve matematik açısından bir problemin sonucunun bulunup bulunamayacağı veya bir problemin sonucunun hesaplanabilir oldup olmadığı ile ilgilenen çalışma alanıdır.

Karmaşıklık teorisi ile sıkça karıştırıldığı için aralarındaki farkı söyleyerek başlamakta yarar var. Karmaşıklık teorisi (complexity theory) bir problemin çözümünün ne kadar karmaşık olduğunu ve ne kadar zaman ve yer istediği gibi konularla uğraşırken hesaplanabilirlik teorisi (computability theory) bir problemin çözümü olup olmadığı ile ilgilenir.

Bu anlamda örneğin durma problemi (halting problem) bu alandaki problemlerden sayılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir