Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Esas olarak istatistik biliminin bir skorlama kavramı olan ve literatürde, f1 skorlama, f-skorlama, f-ölçümü (f-measure) olarak geçen kavram, bilgisayar bilimlerinde özellikle veri çıkarımı (information extraction) ve veri getirimi (information retrieval) konularında kullanılmaktadır.

Bilgi çıkarımı konusunda, kesinlik (precision) ve hassasiyet (recall, yakalama oranı) kavramları üzerinden hesaplanır.

Buradaki kesinlik kavramı genelde p harfi ile gösterilir ve getirilen bilgideki doğru sonuçların, getirilen bilginin tamamına oranı olarak hesaplanır.

Hassasiyet kavramı da genelde r harfi ile gösterilir ve getirilen doğru sonuçların, getirilmesi gereken doğru sonuçlara oranı ile hesaplanır.

Yukarıdaki bu tanımlar ışığında, F1 skoru, bu değerlerin harmonik ortalamasıdır (harmonic mean):

F skorunun bir β değerine bağlanması da mümkündür. Bu durumda , F1 skoru yerine F β skoru terimi kullanılır

Buradaki β değeri, kesinlik ve hassasiyet arasındaki dengeyi belirler. Örneğin β = 2 için bulunan değer, hassasiyeti iki misli etkili kılarken, β = 0.5 için bulunan değer, kesinlik etkisini iki misline çıkarır. Unutulmaması gereken bir durum β değerinin pozitif tam sayı olduğudur.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir