Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı özellikle istatistikte ve buna bağlı olarak matematik ve bilgisayar uygulamalarında sıkça rastlanan standart sapma hesaplamasını anlatmaktır.

Standart sapma basitçe bir grup sayı üzerindeki, her sayının ortalama ile olan farklarının ortalamasının karekökü olarak tanımlanabilir. Bu muhteşem cümleyi aşağıdaki örnek üzerinden açıklayalım:

Örneğin standart sapmasını hesaplayacağımız grup (population) aşağıdaki sayılardan oluşsun:

3,2,1,5

bu gruptaki sayıların öncelikle ortalamasını buluyoruz:

Ardından bu ortalama ile bütün sayıların farkının karesini alıyoruz:

Bu işlemlerin sonucunda çıkan sonuçların ortalamalarını alıyoruz:

son olarak bu değerin kare kökü alınırsa:

olarak standart sapma değeri hesaplanmış olur.

Yukarıdaki hesaplamaları yapan örnek bir kod yine aynı sayıları bir dizi (array) içerisinde alarak, aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki şekildedir:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *