Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 01:32, 10 Mayıs 2013 (EEST)
Satın Alma Yönetimi, başta bir firmanın faaliyet alanındaki üretimine yönelik olarak ihtiyacı olan hammadde ve yarı bitmiş mamül olmak üzere, firmadaki bütün satın alma işlemlerinin, istenene uygun evsafta, miktarda ve zamanda alınmasını hedefler.

Konu başlıkları

[gizle]

Satın Alma Adımları

Klasik bir satın alma sürecinde genelde aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Piyasa Araştırması (Market survey)

Requisitioning

 1. Approving
 2. Piyasanın İncelenmesi
 3. Karar Verme Adımı : data detaylı bilgi için bkz. Karar Teorisi (Decision Theory)
 4. Siparişin Verilmesi (Placing Orders)
 5. Alınan mal ve hizmetlerin faturalandırılması
 6. Alınan mal ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesi
 7. Fatura teslimi ve ödemenin yapılması
 8. Hatalı mal tespiti durumunda borç makbuzu kesimi

Satın Alma Yönetimi Süreci

Bir satın alma yönetiminde genelde aşağıdaki 3 adım sürecin parçalarını oluşturur:

 1. Satın Alma Planlaması
 2. Satın Alma Takibi
 3. Satın Alma Raporlaması

Yukarıdaki bu 3 adım aşağıda başlıklar halinde anlatılmıştır.

 Satın Alma Planlaması

Satın alma planlamasında genelde aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 • Satın alma projeleri ve görevlerinin oluşturulması
 • Gerekli bilginin derlenmesi (raporlar, dosyalar, formlar vs.)
 • Personel ataması: İş için yeterli bir personelin atanması
 • Takvimleme : Süreçteki önemli adımların belirlenmesi ve sürecin bir takvime oturtulması
 • Yürütücü atanması: Sürecin takibinden sorumlu yöneticinin belirlenmesi (bu adım bazen personel atamasından önce de olabilir)
 • Kilometre taşlarının belirlenmesi: Toplantı zamanları, değerlendirme süreci ve kritik edilecek konuların ve zamanlamasının belirlenmesi
 • Satın alma sürecinin sonunda, kontrol edilme ve değerlendirmenin yapılması

Satın Alma Raporlaması

Satın alma raporlamasında aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • satın alınan mal veya hizmetin gerçek ve gerçekleşen fiyatlarının karşılaştırılması
 • Satın alma grörevi ve projeleri ile ilgili istatistiklerin çıkarılması
 • Görevlerin, özelliklerine göre gruplanması, sıralanması veya filitrelenmesi
 • Anahtar öneme haiz görevlerin grafiklerinin çizilmesi ve Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) çıkarılması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir