Nesne Yönelimli Programlama Dersi Quiz Çözümü

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Quiz soruları ve çözümleri aşağıdaki şekildedir: Bir oylama için program yazmanız isteniyor. Oylamaya katılan 5 aday bulunuyor ve bu adayların numarası (1’den 5’e kadar bir sayı) oy pusulasına yazılarak oy kullanılıyor. Programınızda 10 adet oyu okuyup ekrana adayların aldıkları oy miktarını basan bir program yazınız. Kullanılan oyun 1-5 arasında olmaması […]

Devam

Dosya ve Bağlı Liste Uygulaması

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Gelen bir soru üzerine (Ayşenur Doğan sormuş), iki farklı dosya okuyup, okunan dosyalardaki verileri iki farklı bağlı listeye koyan kodu yazmaya çalışalım. Öncelikle bağlı listemizin düğüm yapısını tanımlayalım. Tek yönlü bir bağlı liste işimizi çözecektir. Dolayısıyla sadece next isimli bir gösterici (pointer) koyarak her düğümün (node) bir sonraki düğüme bağlanmasını sağlıyoruz. […]

Devam

2 Boyutlu Dizi İçerisine Sarmal Seri Girişi

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bir C sorusunun çözümünü açıklamaktır. Sorumuz basitçe n x n boyutlarındaki bir matrisin (soruyu basitleştirmek için n sayısını tek sayı olarak kabul edeceğiz) içerisine aşağıdakine benzer şekilde ardışık sayıları sarmal olarak yerleştirmek. Örnek 3×3 boyutlarındaki matris: 1 2 3 8 9 4 7 6 5 5×5 boyutlarındaki örnek […]

Devam

Nesne Yönelimli olarak Tic Tac Toe Oyunu

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, tictactoe oyununu nesne yönelimli olarak kodlamak ve bu sırada, aşağıdaki konuları açıklamaktır. Nesnelerden oluşan bir dizi kullanımı (Object Array) Kapsülleme (Encapsulation) İstisna yakalama (Exception Handling) Kodumuz basitçe, oynanan her hamleyi 3×3 boyutlarında, iki boyutlu bir dizide tutacaktır. Ayrıca oyunun kazanılması durumunda bir istisna oluşturulacak ve bu istisnanın […]

Devam

Nesneye Yönelik Programlama dersi vize çözümü

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Okan Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği bölümü, nesneye yönelik programlama dersinin vizesinde sorduğum soru aşağıdadır. Aşağıda verilen tanımlara uygun olarak, nesne yönelimli bir tasarım yapınız. Tasarımınızın sınıf diyagramını (sınıflar arası ilişkileri) bir şekilde çizerek gösteriniz (çizim sırasında ilişkileri belirten semboller kullanıyorsanız bu sembolleri açıklayınız). Tasarımınıza uygun C++ dilinde kodunuzu yazınız. Bir havayolu […]

Devam

Sınıf Prototipi (Class Prototype)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER C++ dilinde, bir sınıfın tanımlanmasından önce kullanılması gerektiğinde, bu sınıfın prototipinin tanımlanması gerekir. Bu durumu aşağıdaki örnek üzerinden inceleyerek anlamaya çalışalım. Yukarıdaki kodda, A ve B isminde iki adet sınıf tanımlanmıştır. Ayrıca bu sınıfların kullanıldığı bir adet main fonksiyonu bulunmaktadır. A sınıfı ve B sınıfı özdeş olarak bir integer değişken […]

Devam

Programming Concepts Vizesi Çözümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda vermekte olduğum Programming Concepts sınavı soruları ve çözümleri aşağıdaki şekildedir. Write a C code to read the age of user and print it back. (10 points) Write a C code, reads the ages of students in a class until -1 is inserted by user. Calculate […]

Devam

Permutasyon Algoritması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazıyı Fatih Bey’in sorusu üzerine siteye eklemeye karar verdim. Fatih Bey’in sorusunu alıntılıyorum: Hocam merhabalar bir soru sormak icin rahatsız etmiştim sizi,Bir fonksiyonumuz olsun ve parametre olarak zarSayisi alsin ve bu fonksiyon zar sayısına gore olası tum sonucları(zarların permutasyonunu ekrana bassın).ornegin zar sayısı 2 ise asagıdaki gibi sonuc elde […]

Devam

C++ dilinde üzerine bindirme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili için fonksiyon üzerine bindirme (function overriding veya method overriding) konusunu açıklamaktır. Üzerine bindirme işlemi, basitçe aralarında miras (inheritance) ilişkisi bulunan iki sınıf için kullanılabilir. C++ dilindeki, nesneler arasında kurulan bu ilişki modeli hakkında daha detaylı bilgi için, bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Öncelikle iki sınıf tanımlayıp bu […]

Devam

C++ üzerinde çok şekillilik

Yazan : Şadi Evren ŞEKER C++ programlama dili, nesne yönelimli olmasından dolayı çok şekillilik (polymorphism) özelliğini destekler. Çok şekillilik (polymorphism) bir işin farklı şekillerle yapılabilmesidir. Örneğin bir metodun farklı şekillerde çağrılabilmesi, çok şekillik özelliği ile mümkündür. Bu yazıda, metotların ve işlemlerin (operators) üzerine yüklenmesi (overloading) anlatılacaktır. Amacımız bir fonksiyonu farklı şekillerde çalıştırabilmektir. Nesne yönelimli özelliği […]

Devam