Yazan: Şadi Evren ŞEKER

IP (internet protocol) için günümüzde kullanılan dördüncü versiyondan altıncı versiyona geçiş için alternatif yollar araştırlımış ve çözüm olarak çeşitli öneriler bulunmuştur. Bunlardan birincisi çift küme (dual-stack) adında aynı anda iki protokolün de çalışa bildiği bir ağ yapısı geliştirmektir.
Diğer alternatif yollardan birisi ise IP-Tünelleme (IP Tunneling) kullanmaktır.
Daha fazla bilgi için:
çift küme (dual-stack)
IP-Tünelleme (IP Tunneling)
Geçiş Günü (Flag Day)
konularına bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir