Yazan : Şadi Evren ŞEKER

En basit anlamda bir uzayda bulunan örneklerin birbirine olan uzaklığını belirtir. Yani bir uzaydan (örneğin 3 boyutlu bir ortamdan) bir örnek alındıpında (örneğin bir kalemin bilgisi alındığında) bu bilgiler arası mesafe, örneğin çözünürlüğünü belirler. Buna göre mesafe kısaldıkça alınan örnek sayısı artar ve dolayısıyla kalemin daha çok detayı hakkında bilgi sahibi olunur ve çözünürlük artmış olur. Mesafeler uzadıkça ise örnek sayısı azalırken kalem hakkında daha az bilgi sahibi olunur.

Örneğin aşağıda orjinali verilen resmi ele alalım:

Sapancada çay içerken

Sapancada çay içerken

Bu resimin uzaysal çözünürlüğü 400×300 pikseldir ve  azaltılarak aynı boyutlarda bir resim 40×30 piksele indirgenirse (yani 10 imgeciğe (pixel) 1 imgecik denk düşecek şekilde indirgenirse) aşağıdaki halde görülür:

Sapancada çay içerken resmi 10'a 1 oranında imgecik (pixel) azaltmasına gidilmiş

Görüldüğü üzere resmin ana hatları aynı kalmakta ancak resmi oluşturan imgecikler (pixel) birer kare olarak düşünülürse bu karelerin boyutu artmaktadır.

Bu sayede ikinci resim 1. resimden çok daha az yer kaplamakta ancak daha az veri içermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir