Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazıya konu olan uzantıların açılımları aşağıda verilmiştir:

PGM : Portable Graymap (Taşınabilir griharitası)

PBM: Portable Bitmap (Taşınabilir ikilharitası)

PPM : Portable Pixmap (Taşınabilir imgecikharitası)

PNM: Buradaki N herhangi birşey (aNything) anlamındadır ve yukarıdakilerin hepsini kapsar bir anlama sahiptir.

Yukarıdakilerden en basit dosya biçemi (format) PBM’dir. Bu yapıyı aşağıdaki örnekle açıklayalım:

......
.XXX..
X...X.
XXXXX.
X...X.
X...X.
X...X.
......

Yukarıda bir A harfi gösterilmiştir. Bu harfi işaretleyen X sembollerini basitçe ikilharitamızdaki (bitmap) 1 ve . sembollerini de 0 olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla PBM dosyasını 1 ve 0’lardan oluşan bir harita gibi düşünmek mümkündür.

Yukarıdaki çizimin haritası aşağıda verilmiştir:

000000
011100
100010
111110
100010
100010
100010
000000

Bu haritanın tam olarak dosyaya çevrilmiş hali:

P1
# örnek a.pbm dosyası
6 8
000000
011100
100010
111110
100010
100010
100010
000000

Yukardaki dosyada P1 yazan ilk satır dosyamızdaki her pixel (imgecik) için 1 bit ayrıldığını göstermiştir. Buna göre her imgecik ya 1 ya da 0 olabilir. Hemen ardından # sembolü ile başlayan satır yorum satırıdır. Bu satırda yazan değerler resim işleyici programlar tarafından dikkate alınmaz.

Dosyanın 3. satırında yer alan sayılar ise dosyanın boyutu 6×8 olarak gösterilmiştir. Yani dosyanın genişliği 6 pixel, uzunluğu ise 8 pixel olarak tanımlanmıştır.

Dosyanın P2 olması PGM, P3 olması ise PPM yapısında olması demektir. Buna göre PGM dosyalarında 0 ile 255 arasında değerler kodlayarak gri tonları kullanmak mümkün ike PPM dosyalarında her renk için 0 ile 255 arasında değer kodlamak dolayısıyla RGB (Red (kırmızı) , Green (Yeşil), Blue (Mavi)) üçlü kodları (triplet) ile istenilen renklerin istenilen imgecik(pixel) için kodlanması mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir