Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, yenilik çalışmalarında (innovation) zincir bağlantı modeli (chain link model) olarak geçen modeli açıklamaktır.

Yeniliğin gelişimi sürecinde, buluş (invention) yenilik (innovation) ve yayılım (diffusion) üçlemesinin doğrusal olarak geliştiğini iddia eden doğrusal modele (linear model) muhalif olarak, bu gelişimin doğrusal olması gerekmediğini iddia eder.

Bu modeldeki yenilik süreci, öncelikle pazarda boşluk oluşturan bir ihtiyacın karşılanma çabası ile başlar. Ardından, araştırma (research) ve tasarım (design) aşamaları, ardından yeniden tasarım (redesign) ve üretim (production) aşamaları ve nihayet pazarlama ve satış aşamaları gelir. Buradaki yaklaşımın yine 3 seviyeli ve doğrusal bir model olduğu algısına zıt olarak, bu aşamalar arasında sürekli olarak geri besleme bağlantıları bulunmaktadır.

klinemodel_innovation

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, yenilik sürecinin her aşamasında, diğer aşamalara geri dönmek ve süreci değiştirmek mümkündür. Örneğin son aşama olan pazarlama aşamasında karşılaşılan bir boşluk (bir müşteri isteği veya ihtiyacı) yeni bir yenilik sürecinin başlangıcı olabilir. Benzer şekilde, bu istek veya ihtiyaç, ürünün yeniden tasarlanması ve üretime etki edebilir. Yine üretim sürecinde yaşanan bir güçlük, ürünün tamamen yeniden tasarlanması ve yeni buluşlara yol açabilir.

Buradaki yenilik sürecinin başarısı, yeniliği yöneten organizasyon, veya kurumun bilgi birikimi (knowledge) ve bu birikimi yönetme yeteneği ile (knowledge management) yakından ilgilidir.

Model ayrıca, literatüre ilk kez kazandıran kişinin ismine ithafen Kline model olarak da isimlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir