Özellik Çıkarımı (Feature Extraction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir sisteme giren girişlerin bütün bir bilgi olarak değil de bu bilgiyi oluşturan vasıflardan bazılarının çıkarılması ve sistemin bu vasıflar üzerine kurulması durumudur. Örneğin bir miktar resimden içinde çimen bulunanların tespit edilmesi isteniyor olsun. Bilindiği üzere çimenler yeşildir ve resimlerden yeşil tonun ağırlıkta olanlarının çimen içermesi ihtimali yüksektir. Öyleyse sisteme […]

Devam

Taşınabilir imgeharitası (PGM, PNM, PPM, PBM)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazıya konu olan uzantıların açılımları aşağıda verilmiştir: PGM : Portable Graymap (Taşınabilir griharitası) PBM: Portable Bitmap (Taşınabilir ikilharitası) PPM : Portable Pixmap (Taşınabilir imgecikharitası) PNM: Buradaki N herhangi birşey (aNything) anlamındadır ve yukarıdakilerin hepsini kapsar bir anlama sahiptir. Yukarıdakilerden en basit dosya biçemi (format) PBM’dir. Bu yapıyı aşağıdaki örnekle […]

Devam

Laplas Filitresi (Laplace Filter)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Laplas filitresi bastiçe bir resimdeki kenar hatlarını belirlemek için kullanılır. Burada kenar ile kastedilen objeleri genelde arka plandan ayıran keskin renk ayrılıklarıdır. Keskinleştirme Filitresi (Sharpening Filter) ismi ile de anılan laplas filitresi çalışırken bir pencere kullanır. Örneğim aşağıda bu işlem sırasında kullanılabilecek 3×3 (3*3) boyutlarında bir pencere ve her hücresinde […]

Devam

Kutu Filitresi (Box Filtering)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Resim işlemede kullanılan bir pencere filitreleme yöntemidir. Bu yönteme göre resim üzerinde kayan bir pencere, bu pencere içerisinde kalan sayılar üzerinde işlem yaparak pencerenin ortasındaki imgeciği (pixel) güncellemektedir. Basitçe aşağıdaki şekilde gösterilen 3×3 ‘lük (3*3) bir pencere içersinde kalan sayılar toplanmakta ve ortalama değeri pencerenin ortasında kalan pikselin yeni değeri […]

Devam

Uzaysal Çözünürlük (Spatial Resolution)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER En basit anlamda bir uzayda bulunan örneklerin birbirine olan uzaklığını belirtir. Yani bir uzaydan (örneğin 3 boyutlu bir ortamdan) bir örnek alındıpında (örneğin bir kalemin bilgisi alındığında) bu bilgiler arası mesafe, örneğin çözünürlüğünü belirler. Buna göre mesafe kısaldıkça alınan örnek sayısı artar ve dolayısıyla kalemin daha çok detayı hakkında bilgi […]

Devam

Ortanca Filitresi ( Median Filter)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Görüntü ve sinyal işleme konularında, gürültü temizlemek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Amaç belirli bir pencere aralığındaki sayıların ortancasını (median) alarak aşırı büyük atlamaları kaldırmaktır. Yani filitre uygulandıktan sonra resimde bulunan ve komularından belirgin şekilde ayrılan imgeciklerin (piksel) tespit edilerek temizlenmesi sağlanır. Basit bir ortanca filitresinin nasıl çalıştığını inceleyelim. Örneğin aşağıdaki sayılar […]

Devam

SNR (Signal to Noise Ratio, İşaret Gürültü Oranı, S/N)

yazan: Şadi Evren ŞEKER SNR-> Kısaca işaret üzerinde olan bozulmanın işaretin nekadarına tekabül ettiğini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde negatif ve pozitif gürültülerin işarete yaptığı etkiyi sıfırlamaması için, işaretlere yapılan etkinin karesi alınmıştır. verilen bir resimin gürültü uygulanmış hali ve orjinal resim arasındaki bozulma mikatrı hakkında fikir edinmeye yarayan formüldür. Her imgecik (piksel)için […]

Devam

Gauss Gürültüsü (Gaussian Noise)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Sinyal işleme veya resim işleme gibi konularda işlenen veri üzerinde istenmeyen değişimler olmasına gürültü denilir. Buna göre örneğin bir kaynaktan bir hedefe giden resim veya ses üzerinde yolda istenmeyen değişimler oluşursa resim ve seste bozulmalar olur. Örneğin aşağıdaki orjinal resimi ele alalım: Bu resime gauss gürültüsü (gaussian noise) uygulanırsa aşağıdaki şekilde […]

Devam

Gürültü (Noise)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Sinyal işleme veya resim işleme gibi konularda işlenen veri üzerinde istenmeyen değişimler olmasına gürültü denilir. Buna göre örneğin bir kaynaktan bir hedefe giden resim veya ses üzerinde yolda istenmeyen değişimler oluşursa resim ve seste bozulmalar olur. Örneğin aşağıdaki orjinal resimi ele alalım: Bu resime gauss gürültüsü (gaussian noise) uygulanırsa aşağıdaki şekilde […]

Devam

Düzleştirme Filitresi (Gauss Filtresi, Gaussian Filter, Smoothing Filter, Gaussian Blur)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Verilen bir resim üzerinde düzleştirme işlemi uygulamak için kullanılır. Diğer bir tabirle resim üzerindeki gürültüyü kaldırır. Örneğin aşağıdaki resmi ele alalım: Bu resmin düzleştirme filtresi uygulanmış halı aşağıdadır: Gauss Filitresinin genel formülü aşağıda verilmiştir: Bu formülün 2 boyutlu resimler için sadeleştirilmiş hali (N=2 için) aşağıda verilmiştir: Gauss dağılımının (aynı zamanda normal […]

Devam