Yorumlayıcı (Interpreter)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında yorumlayıcı terimi bir programı veya bir komutu çalıştırmaya yarayan programlar için kullanılır. Genellikle derleyiciler ile karışan ve çoğu zaman aynı görevi icra eden yorumlayıcılar da derleyiciler gibi kodu bir dilden başka bir dile çevirme işlemini yerine getirirler. Basitçe görevleri ve tipleri aşağıdaki şekilde listelenebilir: 1. Kaynak kodu çalıştırmak 2. […]

Devam

Derleyici (compiler)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Basitçe bir dilde yazılmış olan kodu (kaynak kodu yada source code) istenilen başka bir kod haline dönüştüren programdır. Genelde üretilen bu kod ortama göre çalıştırılabilir kod (executable code) olarak üretilmektedir. Ancak bir derleyicinin daha doğru tanımı bir dildeki kodu başka dile çeviren program olarak yapılabilir. Örneğin C dilinde yazılan bir programı […]

Devam

fonksiyonel programlama (functional programming)

yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama yaklaşımlarından birisi olan fonksiyonel programlama günümüz dillerinin neredeyse tamamında kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda matematik fonksiyonlarında olduğuna benzer bir şekilde alt programlar tanımlanmakta ve bu alt programların değişik argümanlar ile çalışması sağlanmaktadır. Bu yaklaşım basitçe: Kod tekrarını engellemekte ve aynı kodun farklı şartlar için tekrar tekrar çalışmasını sağlamaktadır Kodun okunaibilirliğini arttırmakta […]

Devam

yapısal programlama (structured programming)

yazan: Şadi Evren ŞEKER yapısal programlama 1900lü yılların ortalarında programlama taleplerinin artması ile gelişen bir programlama felsefesidir. Buna göre programların analizi, tasarımları, kodlaması ve testleri arasındaki mantık uyumunu sağlamak amacıyla bir standarda gidilmiş ve aşağıdaki yapı çıkmıştır. Yapısal programlama amaç problemi alt parçalara bölerek bu parçaların çözümlerinin birleştirilmesidir. Bu yönüyle parçala fethet (Divide and conquere) […]

Devam

bit (ikil)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir. bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin […]

Devam

Stack (Yığın)

Stack (Yığın) Tek taraflı giriş ve çıkışlara açık olan. İlk giren son çıkar LIFO (Last in First Out) mantığı ile çalışan bir ADT örneğidir. Temelde iki veya üç fonksiyonu bulunur bunlar: Push -> Stack içerisine bir bilgi koymaya (Stack’in en tepesine koyar) Pop -> Stack içerisinden bir bilgi almaya (Stack’in en tepesinden alır) Top -> […]

Devam

Array (Dizi)

Array (Dizi) Hafızada dil tarafından ardışık olarak tutulan özdeş bölümlere verilen isimdir. Yani basitçe bir değişken tek bir bilgi birimi tutabilirken bu değişkenlerden birden fazla adışık uniteye ihtiyaç duyulursa dizi tanımlanabilir. C/C++ dilindeki örnek integer dizi tanımı: int a[10]; /* 10 elemanlık bir dizi tanımla */ for(int i = 0 ; i< 10 ; i++) […]

Devam

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

Bütün dünyayı nesneler ( objects ) ve nesneler arası ilişki olarak gören model kullanılarak yapılan programlama. Bu programlama tekniğine göre her nesne bir sınıfa ( class ) aittir ve bu classtan türetilir. * Örneğin çomar bir köpektir (bu cümlede çomar nesnenin ismi, köpek ise sınıf ismidir) Her sınıfın özellikleri ( attributes, properties) ve eylemleri (methods) […]

Devam

JAVA Programlama Dili

Java Programlama Dili Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (interpreted) bir dildir. Bir Java yazılımı şu şekilde geliştirilir: * Programcı Java kodunu yazar. (.java dosyası olarak kaydedilir) * Bu kod bir Java derleyicisi ile derlenir. Sonuçta […]

Devam

Inheritance ( Nesneler Arası Miras İlişkisi)

Sınıflar arası ilişkiler dünyanın modellenmesinde kullanılır. Bir sınıfın başka bir sınıftan bilgileri miras olarak alması istendiğinde aralarında miras (inheritance) ilişkisi kurulur. Örneğin personel takip sistemi yazılırken kullanılan bir nesne yönelimli modellemede, insan sınıfının boyu kilosu ve yaşı gibi özellikleri, sekreter, müdür ve mühendis gibi diğer sınıflarda da kullanılacaktır. Bu durumda inheritance (miras kalma) kullanılarak sınıflar […]

Devam